Horns Rev

Horns Rev Havmøllepark består af 80 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på 160 MW. Vindmøllerne producerer, hvad der svarer til strømforbruget i cirka 150.000 danske husstande. Horns Rev Havmøllepark er placeret i Nordsøen cirka 14 kilometer ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk.

I dag ejer Vattenfall 60 procent af Horns Rev Havmøllepark, mens DONG Energy ejer 40 procent. Følg linkene for at læse mere om Horns Rev på Vattenfalls og DONG Energys hjemmesider.

Vattenfall

Vattenfall er et af de førende selskaber, når det gælder om at etablere vindkraft. Vi satser på vindkraft for at klare fremtidens behov for el med de størst mulige hensyn til klimaet. For at nå målet har vi et stort antal vindmølleprojekter på vej til lands og til havs i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig og Storbritannien.

DONG Energy

DONG Energy er markedsledende inden for offshore vindenergi. Vi har mere end 20 års erfaring med vindkraft. Vores aktiviteter er fokuseret på Nordvesteuropa med Storbritannien, Tyskland og Danmark som de vigtigste markeder. Vi har unikke kompetencer på tværs af værdikæden da vi er aktive i alle step af projekterne.

Fra den spæde start af udviklingen, til konstruktionsfasen og til drift og vedligeholdelse af parkerne - alt sammen gjort med sikkerhed i højsæde.

Vattenfall

Pressekontakt

Tlf: +45 88 27 51 77

Arne Rahbek
Communications Manager Denmark
Arne Rahbek

DONG Energy

Pressekontakt

Tlf: +45 99 55 65 43

Rune Birk Nielsen
Presserådgiver
Rune Birk Nielsen