Horns Rev 1

Horns Rev 1 består af 80 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på 160 MW. Vindmøllerne producerer, hvad der svarer til strømforbruget i cirka 150.000 danske husstande. Horns Rev 1 er placeret i Nordsøen cirka 14 kilometer ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk.

I dag ejer Vattenfall 60 procent af Horns Rev 1, mens DONG Energy ejer 40 procent.