Anholt Havmøllepark

Anholt Havmøllepark er beliggende i Kattegat i farvandet mellem Djursland og Anholt i et område med forholdsvis ensartede vanddybder på omkring 15 til 19 meter.​ Den valgte udformning af parken omfatter et 88 km2 stort areal, udvalgt inden for et angivet bruttoområde på 144 km2, der samlet set giver den mest optimale placering af møllerne i parken.

 

Anlægsarbejderne startede omkring årsskiftet 2011/2012, og involverede en lang række specialfartøjer og medarbejdere i og omkring området. DONG Energy valgte at benytte Grenaa Havn. som base for projektet; både i etableringsfasen men også til den efterfølgende drift af parken.

 

 

 

Havmølleparken er opført efter kendte principper baseret på DONG Energy's omfattende erfaring. Siemens Wind Power, med produktion i Brande og Aalborg, leverede møllerne, MT Højgaard levede fundamenterne og Nexans de forsyningskabler, der forbinder møllerne med transformerstationen.