Anholt Havmøllepark

DONG Energy opførte i perioden 2012-2013 Danmarks dengang største havmøllepark mellem Djursland og Anholt.

 

Anholt Havmøllepark består af 111 vindmøller og kan med sin samlede kapacitet på 400 MW dække fire procent af Danmarks samlede elforbrug, svarende til mere end 400.000 danske husstandes årlige forbrug, med CO2-fri elektricitet.

 

Havmølleparken er opført efter kendte principper baseret på DONG Energy's omfattende erfaring. Siemens Wind Power, med produktion i Brande og Aalborg, leverede møllerne, MT Højgaard leverede fundamenterne og Nexans de kabler, der forbinder møllerne med transformerstationen.

 

Anlægsarbejdet startede omkring årsskiftet 2011/2012, og involverede en lang række specialfartøjer og medarbejdere i og omkring området. Nytårsaften 2011 var den første monopæl rammet ned i havbunden, og efter en installationsperiode, der omfattede to vintre og en sommer, blev den sidste af de i alt 111 møller i Anholt Havmøllepark koblet på elnettet 19. juni 2013.

 

 

 

Vindmølleparken er ca. 20 km lang og 5 km bred og dækker et areal, som svarer til fire gange øen Anholt, og var nok Danmarks største byggeprojekt på mere end én måde. Der har været mere end 100 skibsfartøjer involveret i byggeriet, og mere end 3.000 mennesker arbejdede offshore under opførelse af parken.

 

Havmølleparken er nu overdraget til den 70 personers store drifts- og vedligeholdelsesorganisation, der er etableret i to ombyggede frysehuse på Grenaa Havn. I hele parkens levetid vil den organisation have en fast opgave med at vedligeholde parkens 111 vindmøller.

 

Den fremherskende vindretning i området er vestsydvest. For at udnytte dette forhold er der i parkens geometriske udformning lagt vægt på at kunne opstille møllerne med den størst mulige eksponering mod vinden. Således kan Anholt Havmøllepark producere mest muligt og dermed yde det størst mulige bidrag til at reducere CO2-udledningen.

​Film om Anholt Havmøllepark
Igennem hele anlægsperioden fulgte et kamerahold løbende arbejdet med Anholt Havmøllepark. Det er der kommet en 22 minutter lang reportage ud af. Filmen giver et lille indblik i de mange og omfattende aktiviteter, der har udspillet sig i og omkring Kattegat.
 
Anholt Havmøllepark blev realiseret under stærkt tidspres. Der gik således kun tre år fra koncessionen blev tildelt til hele parken var i drift. Installationen strakte sig over to vintre og én sommer, og vejrforholdene satte pres på materiel og mandskab.

Anholt animation
Se animation, der skridt for skridt viser hvordan parken blev opført. Animationen blev lavet inden anlægsaktiviteterne startede og varer ca. 8 minutter.