Hvordan vi arbejder

 

Two employees talking in the engine room

I Oil & Gas er sikkerhed et klart mål for alt, hvad vi foretager os

 

 

​I Oil & Gas er sikkerhed et klart mål for alt, hvad vi foretager os. Vi har høje ambitioner, og vi går ikke på kompromis med medarbejderes og leverandørers sikkerhed og kvaliteten af vores arbejde.

 

 

Vi går ikke på kompromis med sikkerheden

Vi går ikke på kompromis med sikkerheden

Oil & Gas har et klart mål om nul ulykker blandt vores medarbejdere og leverandører. Sikkerhed er en stærkt integreret del af vores hverdag og alt, hvad vi foretager os. Vi arbejder meget med at fastholde og videreudvikle vores samarbejde med vores leverandører om sikkerhedskulturen. Vi stræber hele tiden efter at styrke sikkerheden yderligere.

Vores medarbejdere er dedikerede

​Vores medarbejdere er dedikerede

I Oil & Gas stræber vi efter det, vi kalder ”high performance with a human face”. Vi har en åben kultur, og vi leverer arbejde af høj kvalitet. Vores medarbejdere er med til at skubbe grænserne for den teknologiske udvikling. De er dedikerede og kan omsætte tanker til handling. Vi tror på, at der skal være balance mellem arbejde og privatliv hos hver enkelt person.

Arbejdets kvalitet og sikkerhed hænger sammen

​Arbejdets kvalitet og sikkerhed hænger sammen

Vi gør meget ud af at alle vores medarbejdere skal være bevidste om, hvordan ulykker opstår, og hvordan vi kan forebygge dem. Det handler i høj grad også om at give forståelse for, at kvaliteten af det udførte arbejde kan påvirke sikkerheden i en positiv eller negativ retning. Vi har derfor systemer, som kan hjælpe medarbejderne med at identificere eventuelle risici ved en opgave eller et projekt og derved reducere fejltagelser og uønskede hændelser ud fra en erfaringsbaseret viden.

 

 

Elektronisk ledelsessystem understøtter vores sikkerhedElektronisk ledelsessystem understøtter vores sikkerhed

Et af Oil & Gas' Production's mål er at opnå gode QHSE resultater inden for alle aktiviteter. Til det formål opererer vi med et elektronisk ledelsessystem, hvor vi stiller krav til hvordan Quality, Health, Safety and Environment aspekter skal indgå i alle vores aktiviteter.

Ledelsessystemet bruges af alle vores medarbejdere og har til formål at reducere fejltagelser og uønskede hændelser ud fra en erfaringsbaseret viden.

    • Erfaringer skaber præcedens for sikkerheden
    • Hav en systematisk tilgang og kend risici

Vores erfaringer skaber præcedens for sikkerheden

Vores erfaringer om sikkerhed er samlet i et elektronisk ledelsessystem, der danner ramme for de strategiske og operationelle retningslinjer for sikkerhed. Ved at reducere kompleksitet og sikre at vi driver vores forretning på en sikker måde, kan vi også reducere risikoen for fejltagelser og hermed uønskede hændelser.

Kend risici før de opstår

Som en del af det elektroniske ledelsessystem inden for QHSE varetager vi også Business Security, Business Continuity, Risk Management and Technical Safety, der alt i alt skal reducere risikoen for ulykker og forkerte investeringer til et niveau, som vi finder acceptabelt. Filosofien kalder vi ”As Low as Reasonably Practicable”. Det er nogle grundlæggende principper, som vi arbejder efter.

Det elektroniske ledelsessystem lægger op til, at vi har en systematisk tilgang til opgaverne og hjælper os med på forkant at identificere risiciene og mulighederne forbundet med et projekt eller en opgave.

“Et af vores store mål er at sikre høj ydelse indenfor QHSE i forbindelse med vores aktiviteter, ikke kun i dag og i morgen, men i forbindelse med alle aktiviteter de kommende år, enten som partner eller som operatør”

Paul Ludvig Jørgensen, Director, Oil & Gas QHSE.

1.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/map-employee.jpg?RenditionID=2, DONG Energy medarbejder kigger på et kort0
Safe Way Conduct – DONG O&G's program for sikkerhedskulturSafe Way Conduct – DONG O&G's program for sikkerhedskultur

Safe Way Conduct-programmet understøtter det daglige sikkerhedsarbejde og er samtidig en del af vores fælles værdier, adfærd og tankegang. Det handler med andre ord om vores kultur.

​CENTRALE ELEMENTER I SAFE WAY CONDUCT-PROGRAMMET

Formålet med Safe Way Conduct er at fremme adfærd og holdninger, der kan føre til forbedringer i sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

Safe Way Conduct-programmet understøttes af en række såkaldte "Controls" og "Drivers", der vejleder om essentielle overvejelser og refleksioner omkring vores arbejde.

Derudover er der knyttet en evalueringsproces til Safe Way Conduct-programmet med henblik på at lokalisere handlinger og holdninger, der understøtter Safe Way "Drivers" og "Controls". Safe Way Conduct-programmet er blevet implementeret for at garantere sikker og effektiv performance og sætte ansvarlighed i fokus. Safe Way Conduct er et supplement til vores eksisterende ledelsessystem og understøtter den fortsatte indsats for at forbedre vores sikkerhedskultur i DONG Oil & Gas.

Konceptet er primært henvendt til vores egne medarbejdere og arbejdspladser, men skal dog også ses som et supplement til vores leverandørers sikkerhedssystemer på borerigge, fartøjer mm.

"Vores indsats for at gøre arbejdet sikkert for vores medarbejdere stopper aldrig. Det drejer sig ikke om et tal, det drejer sig om mennesker og om at sørge for, at vores drifts- og vedligeholdelsesfolk arbejder under sikre forhold. Det kræver en vedvarende indsats fra os alle at indarbejde en endnu højere bevidsthed om sikkerhed. Safe Way Conduct-programmet understøtter netop dette arbejde."

Ledelsesteamet i DONG Oil & Gas

2.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/Employees-offshore-engine room.jpg?RenditionID=2, To DONG Energy medarbejdere arbejder i et motorrum0
Kursus i rednings- og evakueringsmetoderKursus i rednings- og evakueringsmetoderBasic Offshore Safety Training ” er et kursus for alle medarbejdere og leverandører i Oil & Gas, der skal offshore.

Her lærer deltagerne, hvordan de skal reagere i nødsituationer, som eksempelvis hvis en platform skal evakueres, en brand bekæmpes eller hvis helikopteren, der skal flyve dem ud til platformen, må nødlande på havet.

  • Træning i korrekt adfærd i tilfælde af en uønsket hændelse
  • Helsetjek – at være egnet til offshore transport
  • Genopfriskning af kurset

Kurset er et godt eksempel på DONG Energy’s QHSE-kultur. Vi forventer, at vores medarbejdere og leverandører ikke går på kompromis med sikkerheden og opfordrer dem til at agere herefter. Men vi skal stille værktøjer og uddannelser til rådighed, så de kan reagere korrekt, hvis uheldet først er ude.
 

Fit for fight offshore

Alle, der skal arbejde på eller besøge en borerig eller produktionsplatform, skal gennemgå ”Basic Offshore Safety Training”. Før man kommer på kurset, og før man kan komme offshore, skal man også til et sundhedstjek, der sikrer, at den pågældende person har en almen sund og rask tilstand uden bl.a. hjerteproblemer og er i god fysisk form. Vi tager ingen chancer - det er altid ”The Safe Way or No Way”.


"Som medarbejder i Oil & Gas i DONG Energy har du mandat til at sige "the Safe Way or No Way", og du og jeg har ret og ikke mindst pligt til at handle derefter"

Paul Ludvig Jørgensen, Oil & Gas QHSE.

Det er et krav at bestå

Det er et sikkerhedskrav i Oil & Gas og helt i overensstemmelse med DONG Energy’s grundlægende QHSE-principper, at alle der skal offshore har bestået kurset. Vi går ikke på kompromis. Alle, der har bestået kurset, kommer på et genopfriskningskursus hver fjerde år.

3.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/helicopter-emplopyees-offshore.jpg?RenditionID=2, Mennesker på vej ind i en helikopter0

 

 

Bæredygtighedhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighedLæs om vores arbejde med bæredygtighedhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Hvem vi er/da/karriere/hvem-vi-er

Hvordan er DONG Energy som arbejdsplads?

Lær mere om DONG Energy som arbejdsplads

http://authoring.dongenergy.com