Hvad vi laver

 

What we do

DONG Energy arbejder målrettet på at øge forsynings-sikkerheden ved at skaffe mere energi

Olie- og gasproduktion har været en aktivitet i DONG Energy i mere end ti år. Oil & Gas' aktiviteter omfatter efterforskning, udbygning og produktion.

 

 

Efterforskning

DONG O&G vurderer løbende mulighederne for at skabe værdi, samtidig med at vi fokuserer vores investeringer omkring udvidelse af eksisterende felter eller udbygning i nærheden af eksisterende produktionsaktiver samt allerede igangsatte udviklingsprojekter.

Investeringerne i efterforskning vil være fokuseret omkring vores primære Value Centres. Vi opfylder fortsat vores licensforpligtelser og opretholder eksisterende produktionsaktiver. 

Vores nuværende investeringsforpligtelser omfatter to efterforskningsbrønde, der forventes at blive boret i 2017, og én efterforskningsbrønd, der forventes at blive boret i 2018, samt arbejdsprogrammer på nogle af licenserne.

Udbygning

Vi fokuserer vores investeringer omkring udbygning i nærheden af allerede producerende felter. De gælder eksempelvis udbygningen af gasfelterne Edradour og Glenlivet. De to felter udbygges som en del af Laggan-Tormore udbygningen i området vest for Shetlandsøerne.

 

Laggan-Tormore blev sat i drift i begyndelsen af 2016 og har produceret ca. 16.000 tønder olieækvivalenter i dagligt gennemsnit.

 

Udbygningen af Edradour og Glenlivet forløber planmæssigt, og vi forventer første gas fra de to felter i slutningen af 2017.

Produktion

Oil & Gas har andel i 10 producerende felter i Norge, Danmark og Storbritannien. Størstedelen af vores produktion kommer fra det store norske gasfelt Ormen Lange, som vi ejer 14 % af.