Oil & Gas

 

Vi er alle afhængige af olie og gas i vores moderne hverdag. Vores produktion af olie og gas i 2016 svarede til mere end ti millioner europæeres årlige forbrug af olie og gas.

 

 

Hvordan vi arbejder

I Oil & Gas har sikkerhed højeste prioritet i alt, hvad vi laver. Vi gør meget ud af at skabe bevidsthed blandt vores medarbejdere for, hvordan ulykker opstår, hvordan vi kan forebygge dem, og hvordan kvaliteten af det udførte arbejde kan påvirke sikkerheden i en positiv eller negativ retning. Vi har en åben kultur, hvor medarbejderne er med til at skubbe grænserne for den teknologiske udvikling, og vi tror på, at der skal være balance mellem arbejde og privatliv hos hver enkelt person.

Læs mere

Hvad vi laver

Oil & Gas’ aktiviteterne omfatter udbygning og produktion af olie og gas for at øge forsyningssikkerheden og skaffe den nødvendige energi til vores kunder. Oil & Gas har ejerandele i omkring 60 licenser. Ti felter er i produktion, og to er under udbygning.

Læs mere

Hvor vi er aktive

​Oil & Gas' aktiviteter er fokuseret i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien (området vest for Shetlandsøerne) og Færøerne. Vi producerer fra felter i Danmark og Norge, og vi er aktive inden for efterforskning i alle vores geografiske områder. Vores største udbygningsprojekter er de britiske gasfelter Laggan-Tormore og det danske olie- og gasfelt Hejre. Vi forventer, at felterne kommer i produktion i henholdsvis 2015 og 2017. Læs mere her på siderne om, hvor vi er aktive.

Hvor vi er aktive

 

 

Bæredygtighedhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighedLæs om vores arbejde med bæredygtighedhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Hvem vi er/da/karriere/hvem-vi-er

Hvordan er DONG Energy som arbejdsplads?

Lær mere om DONG Energy som arbejdsplads

http://authoring.dongenergy.com