Gaskøbsaftalerne

DONG Energy employee in front of PC

Distribution & Customer Solutions 
køber gas på vegne af hele DONG Energy

 

 

GaskøbsaftalerneGaskøbsaftalerne

Distribution & Customer Solutions har ansvaret for køb og salg af al gas i DONG Energy. Det sikrer, at vi tilfører værdi til alle gasaktiviteter i DONG Energy. I de kommende år vil produktionen fra Nordsøen falde og derfor vil vi ændre vores leverandørportefølje.

  • Distribution & Customer Solutions køber al gas på vegne af DONG Energy

  • Vi samler alle gaskøbsaktiviteter for at øge værdiskabelsen

  • Vores leverandørportefølje vil ændre sig i de kommende år på grund af faldende produktion i Nordsøen

Vi køber DONG Energy's gas

Distribution & Customer Solutions køber gas på vegne af hele DONG Energy. Gaskøb udgjorde 159 TWh i 2015. Med Distribution & Customer Solutions' diversificerede portefølje af leverandører og kontrakter opretholder vi en høj forsyningssikkerhed for DONG Energy og vores kunder. Samtidig overvåger vi konjunkturforholdene i markedet.


 

Værdiskabende gasaktiviteter

Distribution & Customer Solutions' interne gaskøb i DONG Energy kommer primært fra det norske Ormen Lange-felt. Sammenføringen af vores egen gas med resten af Distribution & Customer Solutions' gasportefølje øger værdien af produktionen fra de enkelte felter. Det sker dels via optimeret udnyttelse af infrastrukturen, og dels gennem samtidig udnyttelse af at Distribution & Customer Solutions har adgang til flere markeder, så gassen kan sendes derhen, hvor efterspørgslen er størst

1.000000000000000