Klimapartnere og energieffektivitet

Vi rådgiver vores klima-partnere om, hvordan de kan reducere energi-forbruget

DONG Energy har et mål om at firedoble energibesparelserne hos vores danske kunder fra 2012 til 2020. Det sker gennem klimapartnerskaber, salg af rådgivningsydelser til virksomheder samt initiativer til at udbrede tilskudsmulighederne i Energistyrelsens Energispareordning.

 

 

Rådgivning om reduktion af energiforbruget

Gennem langsigtede klimapartnerskaber rådgiver vi vores erhvervskunder om, hvordan de kan reducere energiforbruget. Det er en effektiv måde at reducere CO2-udledningen, og det kan give betydelige besparelser på elregningen. Det medvirker til, at energitunge virksomheder kan fastholde deres konkurrenceevne. Et eksempel er Novo Nordisk, der gennem sit klimapartnerskab med DONG Energy har realiseret en stigende besparelse, der i 2013 nåede 50 mio. kr. i årlige besparelser på virksomhedens danske fabrikker.

I 2016 er Novozymes, Toms Gruppen, Tivoli og Novo Nordisk de klimapartnere, der har opnået de største besparelser. I 2013 introducerede DONG Energy muligheden for, at klimapartnere kan aftage biogas-certifikater til hel eller delvis dækning af deres gasforbrug, så deres CO2-aftryk kan reduceres yderligere.

Partnerskabsaftaler

DONG Energy har indgået over 135 partnerskabsaftaler, eksempelvis med:

 

​Novo nordisk​Novozymes
​Mærsk​Philips
​Codan​Premier Is

Ballerup Kommune

​Rockwool
​Fredericia Kommune​Siemens
​Kalundborg Kommune​Toms
​KMD (Kommunedata)​ZOO

 

 

Klimapartnerskab med Novo NordiskKlimapartnerskab med Novo Nordisk

DONG Energy og Novo Nordisk lancerede i 2007 et klimapartnerskab, som en helt ny model for samarbejde om energibesparelser, ansvarlighed og klima. Partnerskabet skulle sætte ekstra fart på Novo Nordisks mål om at reducere CO2-udledningen markant og konvertere energiforbruget til en mere klimavenlig retning. Det er lykkedes over al forventning.

  • Banebrydende model for samarbejde mellem virksomheder, kommuner og energiselskab

  • Novo Nordisk overgik målet og fik årlige besparelser på 45 mio. kr.

  • Strømmen reserveres fra vedvarende energikilder

  • Flere end 130 klimapartnerskaber med virksomheder, kommuner og organisationer

DONG Energy er ekspert i skræddersyede konsulentydelser, der nedbringer energiforbruget. Vores klimapartnerskaber med virksomheder, kommuner og organisationer har til formål at reducere energiforbruget og skabe en mere miljøvenlig profil for den pågældende partner. Partneren kan vælge at konvertere de opnåede energibesparelser til køb af vedvarende energi.

Novo Nordisk - et medlem af WWF Climate Savers-programmet
I 2006 blev Novo Nordisk, der er en af verdens førende virksomheder inden for diabetesbehandling, medlem af WWF Climate Savers-programmet. Et mål blev sat; i 2014 skal CO2-udledningenfra Novo Nordisks globale produktion være 10 % lavere end i 2004. Novo Nordisk skal opnå reduktionsmålet gennem tre tiltag. Første prioritet var energibesparelser på Novo Nordisks danske produktionsanlæg og efterfølgende køb af vedvarende energi.

Novo Nordisk klimapartnerskab

I kraft af partnerskabet med DONG Energy udleder Novo Nordisk nu mindre CO2 end i 2004 på trods af, at produktionen er steget markant. Der er desuden opnået årlige besparelser på 45 mio. kr. efter, at de nødvendige investeringer er tilbagebetalt. Planen var, at Novo Nordisks samlede elforbrug fra de danske produktionsanlæg var konverteret til vedvarende energi i 2014. Det lykkedes allerede i 2011, idet der blev realiseret overraskende store energibesparelser i partnerskabet. Der er således gennemført flere end 300 projekter inden for bl.a. varme, ventilation, afkøling og belysning.

Strøm fra Horns Rev II

Aftalen var banebrydende, idet den også var med til at sikre det finansielle grundlag for opførelsen af havmølleparken Horns Rev II, der ved opførelsen var verdens største havmøllepark. Novo Nordisk forpligtede sig nemlig til at købe strøm fra møllerne i takt med, at der blev realiseret besparelser på energiforbruget.

Et stigende antal klimapartnerskaber

DONG Energy bruger løbende sine erfaringer fra klimapartnerskaber. Indtil nu har vi indgået klimapartnerskaber med mere end 130 virksomheder, kommuner og organisationer. I fremtiden er det vores mål at rådgive endnu flere virksomheder, kommuner og organisationer om energibesparelser gennem klimapartnerskaber.

1.000000000000000