Hvad vi laver

To af vores vigtigste fokusområder er stabile priser og leverings-sikkerhed til vores kunder

Distribution & Customer Solutions håndterer køb, salg og distribution af energi i DONG Energy. Al vores produktion fra vindmøller, olie- og gasfelter bliver solgt til energibørser i Nordeuropa. Herudover står vi for elsalg til slutkunder. Vores distributionsselskab, Radius driver og vedligeholder elnet i vores netområder på Sjælland. Aktiviteterne omfatter også lagring af gas i Nordeuropa, udvikling af fremtidens elnet og langsigtede partnerskabsaftaler.

 

 

Salg af el og gas

Distribution & Customer Solutions er aktive på energimarkederne i Danmark, Storbritannien, Sverige og Holland. Elsalget udgjorde i 2015 i alt 35.500 GWh. Gassalget (inklusiv salg til egne kraftværker) var i 2015 på 159.100GWh.

Distribution og udvikling af fremtidens elnet

Vores netselskab, Radius distribuerer el på Sjælland. Vi arbejder også på at udvikle fremtidens intelligente elnet, der både skal sikre mere stabil forsyning med færre strømsvigt samt sikre, at flere af os bruger strøm fra vedvarende energi som vindmøller, når strømmen er rigelig og billig.

Lagring af gas

Af hensyn til forsyningssikkerheden og økonomisk fleksibilitet har Distribution & Customer Solutions adgang til flere gaslagerfaciliteter i Nordeuropa.

Værdiskabende aktiviteter inden for handel

​Vi handler med energi på de europæiske energibørser. Vi forbinder producenter til markederne, og to af vores vigtigste fokusområder er bl.a. stabile priser og leveringssikkerhed til vores kunder.