Distribution & Customer Solutions

 

Vi bruger alle energi i hverdagen, og i Distribution & Customer Solutions leverer vi den energi, vores kunder har brug for hver dag. Det er en af forretningsområdets vigtigste opgaver, som håndterer alt fra udvikling af intelligente og energieffektive kundeløsninger til køb samt salg og distribution af energi i DONG Energy.

 

 

Hvordan vi arbejder

I DONG Energy er vores kunder og sikkerheden i centrum for alt, hvad vi foretager os. Vi har et mål om høj kundetilfredshed og ingen ulykker blandt vores medarbejdere og leverandører.

Hvordan vi arbejder

Hvad vi laver

Distribution & Customer Solutions håndterer al vores produktion fra blandt andet vindmøller, olie- og gasfelter til kunder og energibørser i Nordeuropa. Herudover distribuerer vi el i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Aktiviteterne omfatter også lagring af gas i Nordeuropa, udvikling af fremtidens elnet og langsigtede partnerskabsaftaler. Et af Distribution & Customer Solutions fokusområder er bl.a. at udvikle intelligente og energieffektive kundeløsninger, der skaber høj tilfredshed.

Hvad vi laver

Hvor vi er aktive

Distribution & Customer Solutions  er aktive på energimarkederne i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Storbritannien, hvor vi bl.a. køber og sælger energi. Aktiviteterne på de otte markeder er meget forskellige fra hinanden.

Hvor vi er aktive

 

 

Bæredygtighedhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighedLæs om vores arbejde med bæredygtighedhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Hvem vi er/da/karriere/hvem-vi-er

Hvordan er DONG Energy som arbejdsplads?

Lær mere om DONG Energy som arbejdsplads

http://authoring.dongenergy.com