Termisk elproduktion

DONg Energy employees working in the control room

Vi arbejder på at nedsætte / reducere CO2-udledningen

 

 

Termisk elproduktionTermisk elproduktion

Bioenergy & Thermal Power råder over nogle af verdens mest effektive kraftværker. Kombination af el- og varmeproduktion giver en udnyttelsesgrad på omkring 72 %. Og med et fokus på at levere ren og stabil energi arbejder vi med at erstatte kul med biomasse.

  • Effektive kraftværker med en udnyttelsesgrad på omkring 72 %

  • Fokus på at nedbringe CO2-udledning fra el- og varmeproduktion

  • Anvender biomasse i form af halm, træpiller og træflis

Produktion af el

Bioenergy & Thermal Powers termiske elproduktion kommer fra vores ni centrale kraftværker og et affaldsfyret værk. Vores centrale kraftværker har en kapacitet på omkring 3400 MW. Flertallet af vores værker kombinerer el- og varmeproduktion, så udnyttelsesgraden af brændslet kommer op på omkring 72 %. DONG Energy's resterende elproduktion kommer hovedsagelig fra offshore vindmøllerparker. 

Brændsel i el- og varmeproduktion

Vi producerer elektricitet og varme ved brug af blandt andet kul, naturgas, olie, affald og biomasse. Vi vil levere ren og stabil energi, og derfor arbejder vi på at nedsætte CO2-udledningen per produceret kilowatt time fra el- og varmeproduktionen på vores kraftværker. Det betyder, at vi i de kommende år øger brugen af biomasse som erstatning for kul og naturgas.

Fordele ved øget brug af biomasse

Træpiller kan erstatte kul, mens halm kan supplere kul. Bioenergy & Thermal Power forventer at erstatte ca. 1 mio. tons kul med ca. 1,5 mio. tons træpiller på kraftværkerne Avedøre og Studstrup. Omlægningerne vil komme til at betyde direkte besparelser på 2,5 mio. tons CO2 pr. år.

Biomasse erstatter kul

Bioenergy & Thermal Power var blandt de første til at etablere biomassefyrede kraftvarmeværker. Biomasse regnes som et CO2-neutralt brændsel, fordi det afgiver samme mængde CO2 ved afbrænding, som det optog under væksten. Vi har længe anvendt restprodukter fra skov- og landbruget på en række af vores kraftværker. Kraftværkerne anvender primært restprodukter i form af halm, træpiller og træflis.

Avanceret tilsatsfyring

Bioenergy & Thermal Power påbegyndte forskning og udvikling inden for tilsatsfyring af biomasse for år tilbage, og vi er kommet langt. Et eksempel er Studstrupværket ved Aarhus, som er et decideret multibrændselsanlæg. Her har vi selv udviklet en teknologi, der gør det muligt at brænde halm og kul i samme kedel og holde den samme høje effektivitet. Der er tale om avanceret teknologi, og vi er teknologiførende inden for tilsatsfyring, hvor brændslerne bliver findelt og blæst ind i forbrændingskammeret.

1.000000000000000

 

 

Omstillingen af energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/energiforsyning

Vores vision er at være frontløber i energiomstillingen ved at levere stabil energi, der er grøn, uafhængig og omkostningseffektiv

​Læs mere om hvordan vi vil være frontløber i energiomstillingen

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Korte facts om DONG Energy/da/om-os

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark.

Læs mere om DONG Energy her

http://authoring.dongenergy.com