New Bio Solutions

 

Bioenergy & Thermal Power ser bio- og affaldsraffi-nering som et vigtigt vækstområde

DONG Energy vil være førende i omstillingen mod et vedvarende og mere bæredygtigt energisystem. Investeringer i ny energiteknologi er en vigtig del af den vision. Bioenergy & Thermal Power ser bio- og affaldsraffinering som et vigtigt vækstområde og fokuserer derfor på to unikke teknologier, som udnytter biomasse og affald til energiformål.

 

 

To unikke teknologier

Inbicon omdanner halm og andre restprodukter fra landbruget til anden generation (2G) bioethanol. Teknologien møder stor interesse på grund af krav om reduktion af CO2 udledning i bl.a. transportsektoren.
 

REnescience er en teknologi til forbehandling af usorteret husholdningsaffald, som derefter kan indgå som råvare til biogasproduktion, samtidig med at plast, glas og metaller kan genanvendes. Teknologien anvender enzymer i processen, hvor husholdningsaffald bliver til biogas.

Klar til markedet

Bioenergy & Thermal Power fokuserer på at kommercialisere de to teknologier. DONG Energy satser både på at sælge teknologierne gennem licenser og gennem deltagelse i projekter i ind- og udland. Vi søger partnerskaber med afgørende indflydelse på etablering af anlæg – både i Danmark og i udlandet.
 

På Bioenergy & Thermal Powers potentielle samarbejdspartnere og kunder mulighed for at se, hvad teknologierne kan bruges til, og desuden få lejlighed til selv at teste, hvordan teknologierne kan anvendes sammen med deres egne teknologier.

 

 

REnescience - omdanner husholdningsaffald til biovæske REnescience - omdanner husholdningsaffald til biovæske

DONG Energy har bidraget til udviklingen af teknologien REnescience, hvormed man ved at behandle usorteret husholdningsaffald med enzymer kan trække de organiske dele ud af affaldet og genanvende plastik, metal og glas. Et REnescience-anlæg kan være med til at øge eludnyttelsesgraden i husholdningsaffald markant.

  • Det er DONG Energy’s mål at demonstrere og forfine REnescience-teknologien og på den baggrund sælge teknologilicenser internationalt

  • Alene i Europa deponeres 40-50 % af husholdningsaffaldet, hvilket potentielt kan åbne for etablering af et stort antal REnescience-anlæg

  • REnescience-teknologien indebærer et eksportpotentiale

Effektiv udnyttelse af husholdningsaffald

Navnet ”REnescience” kommer fra en sammensætning af ordene ”Renewables”, ”Science” og ”Renaissance of the energy system”. REnescience-teknologien betyder, at det fremover vil være muligt at udnytte energien og ressourcerne i almindeligt husholdningsaffald mere effektivt end det sker i dag.

DONG Energy har etableret et pilotanlæg for REnescience-teknologien i tilknytning til Amagerforbrændingen.

Værdifuld biovæske

Ved hjælp af REnescience-teknologien udtrækkes og omdannes det organiske materiale i husholdningsaffaldet til såkaldt biovæske. Biovæsken adskilles fra den uorganiske del af affaldet, og uorganisk materiale som f.eks. plastik, metal og glas sorteres fra og genanvendes eller bliver brugt i el- og varmeproduktionen. REnescience fungerer dermed også som en slags sorteringsanlæg.

Biovæsken kan opbevares i lang tid i en lagertank. Og væskens sammensætning betyder, at den kan omdannes til biogas og på sigt også til bioethanol og andre brændsler og kemikalier.

Alene i Europa deponeres 40-50 % af husholdningsaffaldet, hvilket potentielt kan åbne for etablering af et stort antal REnescience-anlæg. Det er DONG Energy’s mål at demonstrere og forfine teknologien og på den baggrund sælge REnescience teknologilicenser internationalt.

 

Vi er pt. i gang med at opføre det første fuldskala kommercielle REnescience-anlæg i Northwich i Storbritannien. REnescience-anlægget i Northwich forventes idriftsat kommercielt i 2017 og forventes at behandle ca. 120.000 tons husholdningsrestaffald om året.
 
REnescience teknologien er skabt gennem forsknings- og udviklingssamarbejder mellem DONG Energy, Amagerforbrændingen, DTU, KU Life, Aalborg Universitet og Haldor Topsøe. Projektet er støttet af bl.a. Energinet.dk og Energistyrelsens Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP).

Besøg REnescience websitet her

3.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/REnescience_anlaeg_294x165.jpg, REnescience0
Inbicon - restprodukter fra landbruget bliver til værdifuldt brændstofInbicon - restprodukter fra landbruget bliver til værdifuldt brændstof

DONG Energy investerer målrettet i udvikling af nye energiteknologier. Et af resultaterne heraf er vores Inbicon-teknologi til produktion af 2. generations bioethanol, hvor restprodukter fra landbruget omdannes til brændstof, der kan supplere benzin og diesel. DONG Energy har opført et stort biomasseraffinaderi i Kalundborg til demonstration af teknologien, og vi har solgt den første Inbicon-licens.

  • DONG Energy er globalt førende inden for teknologi til produktion af 2. generations bioethanol

  • Vi driver et stort demonstrationsanlæg på området, og Inbicon-teknologien sælges globalt på licensbasis

  • Inbicons produktion af bioethanol iblandes i dag benzin, der bliver solgt fra ca. 100 Statoil-benzinstationer i Danmark

  • Krav om reduktion af CO2 i transportsektoren er blandt årsagerne til det store globale potentiale for Inbicon-teknologien

Global frontposition

DONG Energy investerer målrettet i udvikling af nye bioraffineringsteknologier. Et af resultaterne heraf er Inbicon-teknologien til produktion af 2. generations bioethanol.

Innovativ forskning og udvikling har bragt DONG Energy frem til en global frontposition på dette felt.

Restprodukter

Halm bliver til bioethanol
Ved hjælp af Inbicon-teknologien bliver restprodukter som f.eks. halm fra landbruget – og i modsætning til 1. generations bioethanol altså ikke potentielle fødevarer – omdannet til brændstof, som kan bruges til at supplere benzin og diesel som transportbrændstof.

Inbicons produktion af bioethanol iblandes i dag benzin, der bliver solgt fra ca. 100 Statoil-benzinstationer i Danmark. Bioethanol kan også anvendes i stedet for olie i mange forskellige produkter såsom plastic og en lang række kemikalier.

Stort biomasseraffinaderi i Kalundborg
DONG Energy åbnede i 2009 et stort biomasseraffinaderi i Kalundborg til demonstration af teknologien.

Raffinaderiet har en kapacitet på 30.000 tons halm årligt og kan derudfra producere 5,4 mio. liter bioethanol. Det svarer til 6120 bilers årlige forbrug, beregnet ud fra en årlig kørsel på 15.000 km og 17 km/l. Dertil kommer 13.000 tons lignin-biopiller til brændsel, der kan erstatte kul som brændstof i el og varmeproduktionen, foruden 11.100 tons C5-melasse til bl.a. dyrefoder.

I processen anvender vi enzymer, vand og gær. Enzymerne leveres af verdens førende producenter Genencor og Novozymes.

Forretningsstrategi

Licens til at producere
I mange lande verden over, hvor restprodukter fra landbruget traditionelt ikke bliver anvendt, opfattes udnyttelse af produkterne til 2. generations bioethanol som kilde til en værdiforøgelse i samfundet og navnlig i landbruget.
Inbicons forretningsstrategi er at sælge licenser til at anvende teknologien. Inbicon leverer derudover en række standardydelser i form af bl.a. tekniske og ingeniør-relaterede forundersøgelser.

Inbicon-teknologi i Asien

Inbicon har forventninger til markederne for teknologi til produktion af 2. generations bioethanol i bl.a. Asien, og Inbicon har solgt den første licens til Japan.

Køberen er Mitsui Engineering & Shipbuilding, som er et af Japans førende selskaber inden for tung industri. Aftalen giver Mitsui licens til at opføre en række biomasseraffinaderier i det sydøstlige Asien.

Visionen

Vision om et bioethanol-cluster   
Inbicon har opbygget et forretningskoncept, hvori der indgå en række underleverandører, som man indgår partneraftaler med.

Visionen er at etablere et teknologi-cluster bestående af virksomheder, som kan levere de kompetencer og produkter, køberne af Inbicons 2. generations bioethanol-teknologi efterspørger, når de skal bygge deres egne biomasseraffinaderier.  

Besøg Inbicon websitet her

1.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/Inbicon plant.jpg?RenditionID=2, Inbicon0

​DONG Energy er stiftende medlem af foreningen BioRefining Alliance.
 
Læs mere om foreningen her.

 

 

Omstillingen af energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/energiforsyning

Vores vision er at være frontløber i energiomstillingen ved at levere stabil energi, der er grøn, uafhængig og omkostningseffektiv

​Læs mere om hvordan vi vil være frontløber i energiomstillingen

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Om New Bio Solutions/da/vores-forretning/bioenergy-thermal-power/hvad-vi-laver/new-bio-solutions

​Læs mere om aktiviteterne i New Bio Solutions på følgende hjemmesider.

www.inbicon.com
www.REnescience.com

http://authoring.dongenergy.com