Kraftværkernes rolle

 

Wind turbines in front of Avedøre Power Plant

I DONG Energy arbejder vi for at levere ren og stabil energi

 

 

Kraftværkernes rolleKraftværkernes rolle

DONG Energy’s kraftværker spiller en vigtig rolle både nu og i fremtidens energisystem. De leverer el og varme til vores kunder, og de skal levere spænding til elnettet, som er nødvendig for at kunne sende strøm fra vindmøller ud til vores kunder.

  • Kraftværker leverer el og varme til vores kunder

  • Kraftværker leverer spænding til elnettet, så vi kan få strøm fra vindmøller

Kraftværkernes primære opgaver

DONG Energy's kraftværkers primære funktion er at levere el og varme til vores kunder. Forbruget svinger både over et døgn og over året. Derfor sørger vi for at skrue op og ned for de centrale kraftværker, så der altid er varme og el nok til kunderne.

Kraftværkerne har yderligere den funktion at holde en konstant spænding på elnettet. Elnettet skal have en spænding eller frekvens så tæt på 50 Hz som muligt. Hvis frekvensen er lidt højere eller lavere end de 50Hz, bliver elnettet mindre stabilt, og det medfører risiko for strømsvigt. Vi har derfor et beredskab klar, hvis omstændigheder gør, at frekvensen begynder at svinge.

Beredskabet består bl.a. af Kyndbyværket som er Sjællands nød- og spidslastanlæg. Hvis der er driftsforstyrrelser på elnettet, kan Kyndbyværkets anlæg startes inden for ganske få minutter. Derved kan frekvensen på nettet holdes omkring 50 Hz og vi undgår strømsvigt - de såkaldte black-outs.

Kraftværkernes rolle i fremtiden

I DONG Energy arbejder vi for at levere ren og stabil energi. Det har betydning for vores kraftværkers fremtidige rolle i energisystemet og deres produktionsmetoder. Vi er i gang med at gøre en stor del af vores produktion grønnere ved at skifte kul og gas ud med træpiller, flis og andre restprodukter. Det gør, at vi i fremtiden kan levere grøn fjernvarme til en stor del af de 3,4 mio. danskere, der i dag varmer deres hjem op med fjernvarme.

Samtidig stiger andelen af strøm fra vindmøller. Den mængde strøm, vindmøller leverer, svinger meget afhængigt af, hvor meget vinden blæser. Derfor skal kraftværkerne hurtigt kunne skrue op for produktionen, hvis vinden løjer af. Samtidig skal kraftværkerne levere den nødvendige spænding til elnettet, så vi kan få strøm fra vindmøllerne. Kraftværkerne har derfor også en vigtig rolle i fremtiden.

1.000000000000000
Kraftværker og vindmøller i samspilKraftværker og vindmøller i samspil

DONG Energy har udviklet avancerede styringssystemer, der sætter vores kraftværker i stand til hurtigt at skifte mellem høj og lav produktion afhængigt af den mængde el, der bliver produceret i vindmølleparkerne.

  • Øget andel af vedvarende energi

  • Integration af vindenergi i elnettet

  • Avancerede styringssystemer for regulering af den termiske elproduktion

I Danmark har vedvarende energi første prioritet i energihierarkiet. Vindmøller leverer udelukkende strøm, når vinden blæser, og vindmøllestrømmen skal anvendes med det samme, da den ikke kan lagres i store mængder.

Balance mellem produktion og forbrug

For at vindenergi skal kunne indgå som en del af en stabil energiforsyning, skal kraftværkerne kunne skifte mellem høj og lav produktion afhængigt af mængden af vindmøllestrøm og det samlede elforbrug. Kraftværkerne skal være klar til at overtage elproduktionen, så snart vinden løjer af, eller når elforbruget overstiger elproduktionen fra vedvarende energikilder.

Ombygning af kraftværkerne

Hovedparten af DONG Energy's termiske kraftværker blev opført, før vindenergien slog igennem. De er bygget til at køre med en stabil og stort set konstant produktion. Vi har derfor løbende ombygget vores kraftværker og udviklet avancerede styringssystemer, der effektivt regulerer den termiske energiproduktion på kraftværkerne for at kompensere for henholdsvis en manglende eller stor vindproduktion. Nogle af vores kraftværker kan skifte mellem lav og høj produktion på blot et kvarter.

2.000000000000000

 

 

Korte facts om DONG Energy/da/om-os

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark.

Læs mere om DONG Energy her

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Omstillingen af energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/energiforsyning

Vores vision er at være frontløber i energiomstillingen ved at levere stabil energi, der er grøn, uafhængig og omkostningseffektiv

​Læs mere om hvordan vi vil være frontløber i energiomstillingen

http://authoring.dongenergy.com