Fjernvarme

 

Fjernvarme

Thermal Power har en tradition for at kombinere el- og varme-produktion

 

 

Kombineret el- og varmeproduktionKombineret el- og varmeproduktion

Vi har en tradition for at kombinere el- og varmeproduktion. Ved at fremstille el og varme samtidig på DONG Energy’s kraftværker har vi opnået en udnyttelsesgrad på omkring 72 %. Det gør vores kraftværker omkostningseffektive og giver en høj udnyttelse af energiindholdet i brændslet.

  • Kombineret el- og varmeproduktion på kraftværkerne

  • Udnytter damp til at lave fjernvarme

  • Øget udnyttelsesgrad ved at producere både el og varme på samme kraftværk

Bioenergy & Thermal Power har en tradition for at kombinere el- og varmeproduktion. Overskudsvarmen fra elproduktion genbruges i et fjernvarmesystem, der leverer varme og varmt vand til danske kunder. 

Udnyttelse af damp til opvarmning

Når dampen har afgivet sin energi til den turbine, der bruges til at fremstille strøm, anvendes den til at opvarme koldt fjernvarmevand i en varmeveksler. På den måde opvarmes fjernvarmevandet, og dampen nedkøles og bliver til vand, som pumpes retur til kedlen, hvor det omdannes til højtryksdamp. Fjernvarmevandet opvarmes til cirka 100-120°C, hvorefter det sendes ud til varmekunderne via fjernvarmerør. En del af fjernvarmevandet lagres i store tanke, som der kan trækkes på efter behov, fordi varmeforbruget varierer alt efter årstid og tidspunkt på døgnet. 

Højeffektiv produktion

En høj udnyttelsesgrad betyder en bedre udnyttelse af brændslet og mindre CO2-udledning per produceret kWh. Ved at anvende metoder til elproduktion, som også genererer varme, er det muligt at udnytte op til 90 % af brændslets energiindhold. Til sammenligning ligger den gennemsnitlige energiudnyttelse på verdensplan på kulfyrede kraftværker - som kun producerer el - på blot en tredjedel heraf. DONG Energy’s moderne kulfyrede kraftværker, som kun producerer el, udnytter 45 % af energiindholdet i brændslet. 

Førende leverandør

DONG Energy ejer ni centrale kraftværker, som står for hovedparten af DONG Energy’s samlede el- og varmeproduktion. Derudover har vi et affaldsfyret kraftværk, som også kombinerer el- og varmeproduktionen. DONG Energy er den største producent af fjernvarme i Danmark og leverede 26% i 2014.

1.000000000000000

 

 

Omstillingen af energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/energiforsyning

Vores vision er at være frontløber i energiomstillingen ved at levere stabil energi, der er grøn, uafhængig og omkostningseffektiv

​Læs mere om hvordan vi vil være frontløber i energiomstillingen

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Korte facts om DONG Energy/da/om-os

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark.

Læs mere om DONG Energy her

http://authoring.dongenergy.com