Bioenergy & Thermal Power

Bioenergy & Thermal Power sørger for en stabil el- og varmeproduktion til vores kunder samtidig med, at vi reducerer CO2-udledningen i energiproduktionen. Det gør vi ved at have nogle af verdens mest fleksible og effektive kraftværker, samtidig med at vi omlægger el- og varmeproduktionen fra kul til bæredygtig biomasse. Vi investerer i denne forbindelse i udviklingen af nye CO2-reducerende energiteknologier.

 

 

Hvordan vi arbejder

Fokus på sikkerhed, kvalitet og miljø er en integreret del af alt, hvad vi foretager os. Vi arbejder intensivt på at skabe en kultur uden ulykker. Vi stræber efter konstant at forbedre vores indsats, og forsøger at integrere sikkerhedskulturen i den måde, vi løser alle vores opgaver. Læs mere om hvordan vi arbejder med sikkerhed, kvalitet og miljø her på siderne.

Hvordan vi arbejder

Hvad vi laver

DONG Energy’s kraftværker er en vigtig del af det danske energisystem, og de hører til verdens mest effektive og fleksible bl.a. pga. den kombinerede el- og fjernvarmeproduktion. De leverer el og varme til vores kunder, og de er med til at understøtte omlægningen til vedvarende energi i det fremtidige energisystem. Vi reducerer CO2-udledningen i vores el- og varmeproduktion ved at erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse på kraftværkerne. Vil du vide mere om hvordan, så læs videre her på siderne.

Hvad vi laver

Hvor vi er aktive

DONG Energy’s produktion af el og fjernvarme foregår på vores ni centrale kraftværker i Danmark, vores affaldsfyret kraftværk samt vores gasfyrede kraftværk i Holland. Kraftværkerne er løbende blevet ombygget, vedligeholdt og moderniseret, så de producerer el og varme mest effektivt, med mindst mulig miljøbelastning, samtidig med en økonomisk drift. Du kan læse mere om vores forskellige kraftværker på disse sider.

Hvor vi er aktive

CO2-neutral energiproduktion

 

 

Nul kul i 2023http://www.dongenergy.com/da/presse/nyhedsrum/nyheder/articles/dong-energy-to-stop-all-use-of-coal-by-2023

​DONG Energy har siden 2006 sænket sit kulforbrug med 73 procent, og nu har vi truffet beslutning om endegyldigt at udfase brugen af kul.

​Læs pressemeddelelsen herhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Korte facts om DONG Energy/da/om-os

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark.

Læs mere om DONG Energy her

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Hvem vi er/da/karriere/hvem-vi-er

Hvordan er DONG Energy som arbejdsplads?

Lær mere om DONG Energy som arbejdsplads

http://authoring.dongenergy.com