Vores politikker

I vores daglige arbejde står vi af og til over for spørgsmål, hvor svaret ikke er ligetil. Som oftest fordi der er forskellige interesser og hensyn på spil, som vi skal finde den rigtige balance mellem. For nogle af disse spørgsmål, har vi udarbejdet en politik for at gøre det tydeligt, hvordan vi forholder os.

 

I visse tilfælde er en politik påkrævet ved lov. I andre tilfælde er en politik nødvendig, for at vores interessenter og forretningspartnere forstår, hvordan vi arbejder, og hvad vi forventer. Endelig kan en politik være fundamentet for at skabe fælles tilgang til et emne på tværs af en stor virksomhed som vores.

 

Sustainability Commitment

 

Vi ønsker, at bæredygtig energi skal sætte mennesker, virksomheder og samfund i stand til at udnytte deres potentiale. Dette er vores overordnede bæredygtighedspolitik

Download vores sustainability commitment
(engelsksproget)

 

 

 

 

Etisk regelsæt for forretningspartnerehttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Responsibility/DONG%20Energy%20-%20Etisk%20regels%C3%A6t%20for%20forretningspartnere.pdf

​Vores etiske regelsæt danner grundlag for vores løbende dialog med forretningspartnere om deres praksis på det etiske, sociale og miljømæssige område.

 

​Læs det etiske regelsæt for forretningspartnerehttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Politik for engagement i lokalsamfundhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Responsibility/Documents/2014/Local-Community-Engagement-May-2014-DA.pdf

​Vi anerkender værdien af at engagere os i de lokalsamfund, hvor vi er aktive. Politikken fastlægger retningslinjer for vores engagement i lokalsamfund.

​Læs politikken for engagement i lokalsamfundhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Politik for god forretningsadfærdhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Responsibility/Policy_on_good_business_conduct_DA.pdf

​Vores politik understreger vores nultolerance over for bestikkelse og lignende korruption samt svindel og andre former for upassende forretningsadfærd.  

​Læs politikken for god forretningsadfærdhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Program til indkøb af bæredygtig biomassehttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Responsibility/Documents/2014/Sustainable%20Biomass%20Sourcing%20Programme%20Dec2014_DK.pdf

​Politikken viser, hvordan vi sikrer og dokumenterer bæredygtigheden af den biomasse vi indkøber.

​Læs politikken, der viser, hvordan vi sikrer og dokumenterer bæredygtigheden af den biomasse vi indkøberhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

QHSE-politikhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Responsibility/Policy_for_quality_da.pdf

​I denne politik viser vi, hvordan vi integrerer kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøaspekter i vores beslutninger og handlinger.

​Læs politikken, der viser, hvordan vi integrerer kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøaspekter i vores beslutninger og handlinger (engelsksproget)

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Stakeholder engagement policyhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Sustainability/Stakeholder_Engagement_Policy.pdf

​We work to serve the needs of our customers and the societies we are part of. The policy outlines the principles behind our stakeholder dialogue.

​Læs politik for stakeholder engagement (engelsksproget)
DONG Energy's medlemskaber (engelsksproget)
http://authoring.dongenergy.com

 

 

Skattepolitikhttp://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Responsibility/Documents/2014/DONG_Energy_Tax_Policy_EN.pdf

En ansvarlig skattehåndtering er essentiel for bæredygtigheden af vores forretning på langt sigt. Vores skattepolitik udstikker principperne for vores skattepraksis.

Læs skattepolitikhttp://authoring.dongenergy.com