Family walking through a garden

Styring af vores bæredygtighedsarbejde

​I DONG Energy ligger ansvaret for vores resultater inden for bære­dygtighed på de relevante niveauer i virksomheden med bestyrel­sen som overordnet myndighed. Bæredygtighedsprogrammer er kernen i styringen af vores bæredygtighedsarbejde.

 

Vi har i øjeblikket 20 bæredygtighedsprogrammer, der adresserer de væsentlige temaer, vi definerer på baggrund af vores løbende dialog med vores interessenter. Vi har sat navn på ejerne af de enkelte bæredygtighedsprogrammer, som enten er i forretnings­enhederne eller i vores stabsfunktioner. Ejerne er ansvarlige for at sikre fremdrift og rapportere om bæredygtighedsprogrammerne.

 Organisation

InfographicKlik på billedet for større format

​En gang om året gennemgår vi bæredygtighedsprogrammerne for at se, om de stadig forholder sig tilstrækkeligt til vores væsentlige temaer. Hvis de ikke gør, indfører vi nye programmer eller opdaterer eksisterende programmer. Hvor det er muligt og relevant, indeholder vores bæredygtighedsprogrammer politikker og procedurer, nøgletal og mål samt aktiviteter, der sikrer nødvendig omhu.

 

Vores bæredygtighedskomité overvåger, at vi efterlever vores 'Sustaina­bility Commitment', og overvåger også fremdriften i vores programmer gennem løbende rapportering. Komitéen blev oprettet i 2015, og 2016 var derfor dens første hele arbejdsår.

 

Som en del af vores løbende arbejde med at styrke vores bæredygtigheds­rapportering har vores uafhængige interne revisionsenhed i 2016 revideret udvalgte programmer og evalueret den proces, vi følger for at identificere bæredygtighedsrisici. For de programmer, der blev revideret, var konklu­sionen, at vores processer og kontroller er tilstrækkeligt stærke til at sikre, at programmerne bliver målt og indregnet i overens­stemmelse med anvendt regnskabspraksis.

 

 

Politikkerhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/governance/politikker

​Vores politikker

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Forretningsmodelhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/governance/forretningsmodel​Vores forretningsmodelhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Bæredygtigheds-temaerhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/governance/bæredygtighedstemaer​Vores bæredygtighedstemaerhttp://authoring.dongenergy.com