Verdens første havmøllepark er nu taget ned

06.09.2017 08:00

Vindeby Havmøllepark ved Lolland blev opført i 1991 som et demonstrationsprojekt, der skulle vise, om det var muligt at producere grøn strøm på havet. Nu er nedtagningen afsluttet.

 

 

Verdens første havmøllepark blev en stor succes, men efter mere end 25 års drift var vindmøllerne i Vindeby Havmøllepark slidt op, og DONG Energy besluttede derfor at tage parken ned. I marts måned 2017 startede entreprenøren nedtagningen af de 11 vindmøller. Vinger, nacelle og tårn blev afmonteret og taget ned enkeltvis af en mobilkran og placeret om bord på et såkaldt jack-up-fartøj.

 

Betonfundamenter blev nedbrudt på stedet, primært ved hjælp af en hydraulisk betonsaks og -hammer, men også ved at neddele betonen med fræseværktøj. Den nedbrudte beton og armering blev efterfølgende opsamlet.

 

Første gang en havmøllepark tages ned

 

"Det er første gang, vi tager en havmøllepark ned, men heldigvis har vi kunnet trække på vore erfaringer med opførelse af havmølleparker og det at arbejde offshore," fortæller Leif Winther, Senior Lead Business Developer i DONG Energy. Han fortsætter: "I samarbejde med de entreprenører, der vandt opgaven, udviklede vi selve nedtagningsmetoden og indgik i en længere proces med myndighederne for at få alle tilladelser på plads."

 

Under nedtagningen har op til 20 mand været i gang med nedtagningsopgaven, der er foregået i de perioder, hvor vejret har tilladt arbejdet på havet. Samtidig har en vanddybde på kun to til fem meter været en udfordring, da det har begrænset, hvilke fartøjer der har kunnet arbejde i området.

 

Komponenter genanvendes 

 

Alle vindmøllekomponenter og dele fra fundamenterne blev sejlet til land i Nyborg Havn. Komponenterne vil i videst muligt omfang blive genanvendt som reservedele til andre vindmøller, mens vingerne vil blive genanvendt i et innovativt koncept til støjafskærmning. Inden da vil en række af vingerne dog indgå i et forskningsprojekt på DTU Risø. De komponenter, der ikke direkte kan genbruges, er bragt til et certificeret genindvindingsfirma.

 

Efter at have produceret grøn strøm i mere end 25 år er sporene efter verdens første havmøllepark, 'Vindeby' ved Lolland, nu fjernet.

 

"Og historien om verdens første havmøllepark ud for Vindeby på Lolland vil blive bevaret for eftertiden, for Energimuseet har fået stillet en vindmølle fra Vindeby Havmøllepark til rådighed for deres udstilling i Bjerringbro", fortæller Leif Winther.

​​