Tre ud af fire risikerer at gå glip af tilskud til energibesparelser

25.05.2016 14:30

​DONG Energy har undersøgt om danskerne kender energiselskabernes tilskud til energirenovering. Tendensen er klar – mange risikerer at gå glip af tilskud.

 


 

Danske energiselskaber tilbyder en kontant belønning, hvis du energirenoverer dit hus, sommerhus eller lejlighed. Tilskuddet skal være med til at stimulere interessen for at spare på energien, når der bliver regnet på udgifterne til ny isolering, udskiftning af vinduer eller installering af en varmepumpe.


Hjælp til en lavere energiregning

"Vores ambition er at hjælpe danskerne med at få en lavere energiregning, og vi skal indfri en politisk aftale om hvert år at realisere store besparelser hos vores kunder. Som et blandt mange tiltag yder vi derfor et tilskud til boligejere, der energirenoverer," siger Palle Yde Poulsen, afdelingsleder hos DONG Energy.


Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kilowatttimer der spares på energiforbedringen. Jo større forbedring, jo større tilskud. Som eksempel på tilskud nævner Palle Yde Poulsen, at sommerhusejere kan få cirka 1.000 kr. ved opsætning af en luft-luft-varmepumpe i et elopvarmet sommerhus. Indvendig isolering af cirka 50 m2 hulmur udløser også cirka 1.000 kr. Ved større projekter, som f.eks. udskiftning af en oliekedel med jordvarme, er der cirka 10.000 kr. i tilskud.


1008 er blevet spurgt

DONG Energy's undersøgelse er gennemført af Epinion blandt 1008 elkunder. Ud af de 1008 deltagere har 29 %  kendskab til energiselskabernes tilskudsordning. Af disse 29 % har de 24 % benyttet sig af ordningen. 24 % af deltagerne angiver, at tilskuddet er skattefrit, hvilket er korrekt.


Der er ikke de store udsving i kendskabet mellem de forskellige regioner. Tilskuddet er bedst kendt i Region Nordjylland, hvor 34 % af de adspurgte kender ordningen. Det tilsvarende tal for Region Hovedstaden og Region Syddanmark er 27 %.


Undersøgelsen viser også, at der gennemføres mange energibesparende tiltag i boligerne. 35 % af deltagerne siger således, at de inden for de sidste fem år har investeret i energibesparelser.


Kendskab bør øges

"Det er rigtig ærgerligt, hvis der energirenoveres, uden at energiselskabernes tilskud bliver brugt. Så jeg håber, vi kan være med til at udbrede kendskabet til ordningen. Vi gør bl.a. en indsats via vores nyhedsbreve og web, og så har vi et samarbejde med grossister og installatører, som gør kunderne opmærksomme på tilskuddet," siger Palle Yde Poulsen.
Læs mere om ordningen på dongenergy.dk/tilskud og beregn, hvad du kan få i tilskud.