Undersøgelse afdækker høje danske klimaambitioner

03.05.2016 07:00

Danmark er en særdeles klimaambitiøs nation, viser en MEGAFON-undersøgelse.

 

 

En undersøgelse fra MEGAFON afdækker danskernes holdning til den grønne omstilling*, og ambitionerne er høje. De centrale resultater omkring danskernes klimaønsker er:

  • Langt størstedelen (79%) mener, at Danmark skal være over gennemsnittet eller gå forrest blandt de industrialiserede lande, når det kommer til grøn omstilling.
  • Hver tredje dansker vil have, at Danmarks el udelukkende skal komme fra vedvarende energi inden for 1-5 år. Kun 10% siger, at der må gå mere end 15 år.
  • Helt op mod 77% af respondenterne vil helst have energi fra solceller eller vindmøller sammenlignet med kul, olie og gas.

Undersøgelsen er iværksat af DONG Energy for at få større viden om holdningerne til den grønne omstilling. Tallene understreger, at danskerne i særdeleshed har høje grønne ambitioner på nationens vegne.

 

”DONG Energy har i flere år arbejdet for at flytte den danske energi fra sort til grøn, og vi er glade for se, at vores kunder og danskerne generelt bakker op om den strategi. Det giver stor værdi til vores arbejde med fx havvindenergi, ombygning af kraftværker til biomasse og energirådgivning, at vi ved, at danskerne er ambitiøse og ønsker et grønnere Danmark hurtigt,” siger Morten Hultberg Buchgreitz, Vice President for DONG Energy Distribution & Customer Solutions.

 

Danskerne er bekymrede og handler allerede selv

Danskerne går allerede selv forrest og handler på deres bekymring derhjemme. Undersøgelsen konstaterer, at over 80% interesserer sig for eget strømforbrug, og at 3 ud af 4 husker at spare på strømmen ’hele tiden’ eller ’som regel’.

 

Morten Hultberg Buchgreitz siger: ”Jeg er ikke i tvivl om, at kunderne i høj grad sparer på strømmen for at spare penge. Men undersøgelsen viser, at pengepungen ikke kan stå alene, og at danskerne også går op i energibesparelser, fordi de tager klimaudfordringen alvorligt”.

 

Bekymring over global opvarmning

Undersøgelsen kaster også lys over danskernes syn på den globale opvarmning, og her ser man klart en af grundene til den udbredte klimabevidsthed i Danmark:

  • 22% af danskerne er meget bekymrede over den globale opvarmning, og 50% er i nogen grad bekymrede. Det er faktisk kun 6%, som slet ikke er bekymret.
  • 55% af respondenterne mener, at mennesket kan stoppe den globale opvarmning helt eller mindske den betydeligt.

Andre undersøgelser viser den samme tendens. En analyse fra tænketanken KRAKA viste sidste år, at miljøbeskyttelse lå på en tredjeplads over emner, der interesserer danskerne, lige under indvandring og arbejdsløshed. Klima og miljø er kommet langt frem på dagsordenen både hos politikere og i medierne, men DONG Energy’s undersøgelse slår fast, at der stadig er plads til mere debat om emnet:

  • Et flertal på 43% af danskerne svarer, at de synes klimaproblematikken fylder ’for lidt’ eller ’alt for lidt’ i den politiske debat.

*Med grøn omstilling forstås omstillingen fra at bruge sort energi (kul, olie og gas) til udelukkende at anvende grøn energi (vedvarende energikilder som biomasse, vind og sol).