Rigsrevisionen beskriver forløbet vedrørende DONG Energy’s kapitaludvidelse og børsnotering

17.05.2017 17:00

Rigsrevisionens beretning om DONG Energy’s kapitaltilførsel og børsnotering

 

På et pressemøde har Statsrevisorerne i dag offentliggjort Rigsrevisionens beretning om DONG Energy’s kapitaludvidelse og børsnotering. Den 60 sider lange beretning fra Rigsrevisionen indeholder en faktuel gennemgang af forløbet af DONG Energy’s kapitaludvidelse i 2013-2014 og børsnoteringen i 2016.

 

Beretningen afliver de spekulationer om kapitaludvidelsen, som har været fremført i bøger og medier. Rigsrevisionens beretning dokumenterer, at DONG Energy havde behov for at få tilført kapital, at værdiansættelsen var baseret på anbefalinger fra statens rådgivere, og at aktieprogrammet blev udarbejdet og besluttet fuldt i overensstemmelse med gældende governance-regler og var i overensstemmelse med statens ejerskabspolitik.

 

DONG Energy’s ledelse kommenterer beretningen

DONG Energy’s bestyrelsesformand, Thomas Thune Andersen, siger i en kommentar til rapporten:
 
”Rigsrevisionen har udført et meget grundigt stykke arbejde. Beretningen giver en nuanceret beskrivelse af forløbet omkring DONG Energy’s kapitaludvidelse og børsnotering og viser også, at de beskyldninger, der har været fremsat mod DONG Energy’s ledelse, har været grundløse. Jeg håber, at den fortsatte debat i medierne og blandt meningsdannere vil basere sig på beretningens faktuelle redegørelse.”
 
DONG Energy’s administrerende direktør, Henrik Poulsen, siger i en kommentar til rapporten:
 
”Rigsrevisionens grundige rapport punkterer de myter om DONG Energy, som er opstået i kølvandet på kapitaludvidelsen og børsnoteringen. Nu ser vi frem til at kunne lægge spekulationer og mytedannelser bag os og i stedet fokusere på det, som vi brænder allermest for, nemlig at udvikle DONG Energy til en globalt førende virksomhed inden for grøn energi.”