Nyt fartøj til mandskabstransport reducerer prisen på energi fra havvind

26.11.2014 14:10

Et nyt servicefartøj skal hjælpe DONG Energy med at reducere prisen på energi fra Borkum Riffgrund 1 Havmøllepark i Tyskland.
As of 1 March 2015, we've chartered a new crew transfer vessel for Borkum Riffgrund 1.

Fra 1. marts 2015 har vi lejet et nyt fartøj til mandskabstransport på Borkum Riffgrund 1. 

 

Drift og vedligeholdelse (O&M) af havmøller udgør typisk mere end 20 % af den samlede investering i en havvindmøllepark. En af årsagerne er, at møllernes tilgængelighed ofte er udfordret af barske vejrforhold, som gør det vanskeligt at nå hurtigt ud til møllerne med båd. 

 

Det bliver anderledes på Borkum Riffgrund 1 Havmøllepark i Nordsøen. Fra 1. marts 2015 har DONG Energy lejet et nyt fartøj til mandskabstransport. Fartøjet benytter en helt ny luftpudeteknologi, der gør, at teknik-kerne kan sejle ud til vindmøllerne med højere hastighed, under mere vanskelige vejrforhold og under større komfort. 

 

"Det nye fartøj, kaldet Wave Craft, har potentialet til at optimere vores drift og vedligeholdelse af havvindmølleparker betydeligt og dermed reducere prisen på energi fra havvind. Det er ikke alene tilgængeligheden på vores vindmøller, der vil blive øget, fordi fartøjet er mere stabilt og mindre sårbart over for hårdt vejr. Vi bliver også mere effektive, fordi fartøjets hastighed gør det muligt for os at nå frem til møllerne meget hurtigere end før. Det betyder, at vi både kan minimere den tid, vi tidligere brugte på transport, og ventetiden for vores teknikkere," siger Niels Agner Jensen, der er Naval Architect og Lead Maritime Project Manager.  

 

Naval Architect and Lead Maritime Project Manager, Niels Agner JensenNiels Agner Jensen, Naval Architect og Lead Maritime Project Manager.

 

Carbon Trusts OWA vil være ansvarlig for at indsamle og analysere data om fartøjets.

 

"Wave Craft-fartøjet er en af de nyskabelser inden for mandskabstransport, hvor OWA (Offshore Wind Accelerator) programmet har foretaget risikovurdering. Vi ser denne aftale som kulminationen på kommercialiseringen af dette meget lovende fartøj og som en vigtig mulighed for at bedømme dets ydeevne ved at indsamle rådata og validere fartøjets evner," siger Marc Costa-Ros, der er Innovation Manager hos Carbon Trust i en kommentar.

 

Mere stabil landgang

Wave Craft-fartøjets design er inspireret af fartøjer, der anvendes af den kongelige norske marine. Det er et såkaldt 'overfladefartøj', der benytter en luftpude for at opnå meget høje hastigheder, så det er muligt at nå hurtigere ud til vindmøller og dermed udnytte kortere 'vejrvinduer', end når man benytter mere traditionelle fartøjer til mandskabstransport. Derudover løfter luftpuden det meste af fartøjets vægt, hvilket hjælper med at stabilisere fartøjet, når mandskabet går ombord på og forlader møllen.

 

"Mens fartøjet er utrolig hurtigt, sikrer luftpuden en mere sikker og stabil overførsel af O&M-medarbejdere, både når de skal over på vindmøllen og derfra igen. Større komfort bidrager desuden til at mindske risikoen for søsyge. Det betyder, at O&M-medarbejdere er bedre tilpas, når de på- og afmønstrer møllerne, og det giver dem mere tid til at udføre deres arbejde," fortsætter Niels.

 

Store forventninger

Udviklingen af de to fartøjer til mandskabstransport har fået både økonomisk og teknisk støtte af det britiske Carbon Trust Offshore Wind Accelerator-program, hvor DONG Energy er en af ni industrielle partnere.   

 

"Dette er et meget konkret eksempel på, hvordan partnerne i Carbon Trusts OWA-program har arbejdet sammen for at reducere prisen på energi fra havvind gennem innovation. Vi glæder os meget til at teste det nye fartøj på Borkum Riffgrund 1, og vi har store forventninger til, at de viser sig at være lige så hurtige, komfortable og robuste, som vi mener, de er," siger Jørn Scharling Holm, der er Technology Partnership Manager i Wind Power.

 

Fartøjet vil blive testet med specialudstyr for at registrere og overvåge dets ydeevne, så DONG Energy kan sammenligne det med de andre fartøjer, der benyttes i Borkum Riffgrund 1 Havmøllepark.