Medlemmer udpeget til DONG Energy's nomineringskomité

30.08.2017 10:00

Den årlige udpegning af aktionærrepræsentanter til DONG Energy's nomineringskomité er afsluttet.

 

Følgende aktionærrepræsentanter er udpeget til DONG Energy's nomineringskomité:

  • Peder Lundquist (udpeget af Finansministeriet)
  • Jesper Hjulmand (udpeget af SEAS-NVE)
  • Anders Damgaard (udpeget af PFA Pension)
  • Claus Wiinblad (udpeget af ATP).

Nomineringskomitéens opgave er at vurdere bestyrelsens sammensætning og forelægge anbefalinger om valg af egnede bestyrelseskandidater for aktionærerne på den ordinære generalforsamling.
 
Hvert år i august/september udpeges en nomineringskomité. Den består af formanden og næstformanden for bestyrelsen – henholdsvis Thomas Thune Andersen og Lene Skole – og fire medlemmer udpeget af hver af de fire største navnenoterede aktionærer.

 

Ønsker en af de fire største aktionærer ikke at været repræsenteret i Nomineringskomitéen, rettes anmodning til den femte største aktionær og så fremdeles, indtil der er udpeget i alt fire aktionærrepræsentanter. Kun de ti største aktionærer har ret til at udpege en repræsentant til Nomineringskomitéen.
 
Ønsker en af de fire største aktionærer ikke at været repræsenteret i Nomineringskomitéen, rettes anmodning til den femte største aktionær og så fremdeles, indtil der er udpeget i alt fire aktionærrepræsentanter. Kun de ti største aktionærer har ret til at udpege en repræsentant til Nomineringskomitéen.

 

Du kan læse forretningsordenen for nomineringskomitéen her.