Historisk partnerskab sparer klimaet for 200.000 ton CO2

11.05.2017 12:45

For ti år siden indgik Novo Nordisk og DONG Energy et modigt klimapartnerskab – det første mellem en stor virksomhed og et energiselskab. Partnerskabet forpligtede virksomhederne til energibesparelser og investeringer i vedvarende energi. For Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er det med til at cementere energieffektivisering og vedvarende energi som danske kernepositioner.

 På ti år har Novo Nordisk og DONG Energy i fællesskab reduceret energiforbruget på medicinalvirksomhedens danske fabrikker med mere end 20 procent. I 2016 rundede den årlige energibesparelse 100 millioner kilowatt-timer, og Novo Nordisk har over de sidste ti år skåret 270 millioner kroner af virksomhedens energiregning. Selskabets energieffektivisering har endvidere sparet klimaet for en udledning på 200.000 ton CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning hos cirka 220.000 danske husstande. Endelig har klimapartnerskabet også medført, at Novo Nordisk omkostningsneutralt kan dække sit elforbrug med grøn strøm.

 

Ved aftalens indgåelse i foråret 2007 forpligtede Novo Nordisk sig til at købe strøm fra Horns Rev 2, og det var medvirkende til, at DONG Energy traf den endelige investeringsbeslutning i havmølleparken. Dermed blev der sat endnu mere fart på et erhvervseventyr, der har skabt vækst, teknologiudvikling og arbejdspladser. I 2017 rejste selskabet således sin havmølle nr. 1.000.

 

Med til at cementere danske kernepositioner

Den nye måde at arbejde sammen om energibesparelser og vedvarende energi på har samtidig været til inspiration for andre energiselskaber, erhvervsvirksomheder og politikere – og ses som en relevant showcase på 'den danske model', der har ligget til grund for EU’s energispare-direktiv.


Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har denne kommentar:
"Når danske virksomheder indgår klimapartnerskaber, har det mange gode effekter. Klimapartnerskaberne kan være med til at cementere energieffektivisering og vedvarende energi som danske kernepositioner, de kan støtte op om det danske mål om fossil uafhængighed, og de kan fremme virksomhedernes konkurrenceevne, blandt andet gennem reducerede energiudgifter. Ikke mindst kan klimapartnerskaber også bane vejen for nye forretningsmodeller og innovative måder at samarbejde om vedvarende energi og energieffektivitet, som er væsentligt, hvis vi skal nå Danmarks ambitiøse målsætninger på energiområdet. Så jeg synes bestemt, at der er god grund til at fejre den slags projekter."


Om partnerskabets betydning for Novo Nordisk siger Henrik Wulff, Executive Vice President, Novo Nordisk:
"Klimapartnerskabet med DONG Energy har givet os inspiration til ambitionen om kun at anvende elektricitet fra vedvarende energikilder på alle vores globale produktionsanlæg i 2020 samtidig med, at vi fortsætter vores fokus på energibesparelser. Sammen med DONG Energy har vi desuden taget fat på at bistå udvalgte leverandører med at reducere deres energiforbrug."


Partnerskabet har haft stor værdi for DONG Energy, siger Morten Buchgreitz, Executive Vice President:

"Klimapartnerskabet med Novo Nordisk har været en rollemodel for energispareindsatsen i dansk erhvervsliv. Vi har haft klimapartnere inden for vidt forskellige brancher. Store erhvervsvirksomheder, organisationer, bolig- og pensionsselskaber har været blandt vores partnere. På trods af den opmærksomhed, der i mange år har været om energiforbrug i Danmark, har vi typisk reduceret vores partneres energiforbrug med 10-30 procent. Derfor er det også en model, der har vakt opsigt internationalt, og vi er i dialog med virksomheder i vores andre markeder om lignende samarbejde"."


Det tætte og langvarige samarbejde har kastet meget andet af sig end energibesparelser. Blandt de innovative energiløsninger er en ny aftale, som betyder, at der fra foråret 2018 kommer endnu et markant bidrag til den danske produktion af grøn energi fra biogas. Et nyt biogasanlæg i Kalundborg skal omdanne restprodukter fra Novozymes' og Novo Nordisks fabrikker i Kalundborg til bionaturgas. Novozymes blev i øvrigt i 2008 DONG Energy's klimapartner nr. 2. Siden har DONG Energy indgået mere end 100 klimapartnerskaber.