Havvind slår sol

29.01.2016 11:10

​Debatindlæg i Børsen af Jakob Askou Bøss, Senior Vice President.

 

Børsen bragte 22. januar en kronik af Morten Springborg fra Carnegie Worldwide, hvori han fremsatte en række unuancerede og forkerte påstande om de danske energipriser, omkostningerne til havvind og mulighederne for at forsyne Danmark med solenergi.

 

Tillad mig her at bidrage med lidt fakta.

 

Først og fremmest er det forkert, at Danmark har høje energipriser. Danmark har faktisk nogle af de laveste energipriser i Europa, også hvis man inkluderer de afgifter, som går til at støtte udbygningen af grøn energi.

 

Det, der gør energipriserne høje for danske forbrugere, er skatter og afgifter, som går direkte i statskassen og er med til at finansiere det danske velfærdssamfund.

 

Disse afgifter udgør 37,4 pct. af prisen på en kilowatt-time i Region Hovedstaden.

 

Til sammenligning udgør støtten til havvind i gennemsnit kun 3,4 pct.

 

Vindpriser vil falde

Springborg fremhæver prisen på strømmen fra Anholt Havmøllepark som værende høj.

 

Han glemmer at fortælle, at prisen på havvind siden da er faldet med 32 pct. til 77 øre/kWh, som er den statsgaranterede pris for havmølleparken Horns Rev 3 i knapt halvdelen af levetiden. Herefter modtager havmølleparken markedsprisen.

 

At havmøllestrøm falder i pris skyldes den samme industrialisering, som i disse år driver prisen på solenergi ned. I Dong Energy forventer vi en reduktion i prisen på havvind på 35-40 pct. mellem 2012 og 2020.

 

Sol er ikke for Danmark

Som Springborg hentyder til, har Danmark ikke de optimale betingelser for solenergi, når man sammenligner med andre lande.

 

Den begrænsede mængde sol betyder, at omkostningerne til solenergi i København kan være op til 67 pct. og 42 pct. højere end henholdsvis Athen og Barcelona. Havvind har derimod gode forhold i Nordvesteuropa, hvor kapacitetsudnyttelsen ligger på 40 pct. modsat solenergis 14 pct.

 

Hertil kommer, at solenergien slet ikke vil være nok til at dække efterspørgslen i Danmark på strøm i vintermånederne. Til gengæld producerer havvind mest i løbet af vinterhalvåret.

 

Endelig overser Springborg skalaforskelle og plads. Havvind kan opføres som store grønne kraftværker. Den største opførte havmøllepark London Array er på 630 MW, mens en stor solpark i Europa kun er på 140-170 MW. Skalafordelene ved større parker er med til at drive prisen ned. Derudover opføres havmølleparker langt fra land og optager således ikke plads i lokalmiljøet.

 

Det Internationale Energi Agentur forudsiger i sin fremskrivning af energiproduktionen i EU for 2030, at både vind- og solenergi vil komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens stadigt grønnere energisystem. Et miks af nye grønne teknologier vil stå for 32 pct. af EU's energiproduktion (TWh) i 2030. Heraf vil 19 procentpoint komme fra vind (land og hav), mens 5 procentpoint vil komme fra sol.