Flittig havmøllepark fylder rundt

06.12.2013 00:00
Syd for Lolland står 72 vindmøller og snurrer i Østersøen i det friske decembervejr. Det har de i dag gjort i 10 år. Nysted Havmøllepark fylder rundt og kan se tilbage på 10 år med gode produktionstal.

Nysted Offshore Wind FarmNysted Havmøllepark. Foto: DONG Energy

 

Thomas Almegaard fra DONG Energy, der er ansvarlig for drift og vedligehold på Nysted Havmøllepark, roser sine medarbejdere for godt arbejde gennem årene. Nysted Havmøllepark er i dag en af de havmølleparker, der med cirka 98 procent har den højeste rådighed*. "Vi har nogle utroligt dedikerede medarbejdere i Nysted Havmøllepark. De har en god fornemmelse for vindmøllerne og er altid på forkant i forhold til eventuelle problemer. De holder ikke fyraften, hvis der er fejlmelding på en vindmølle, og forlader altid vindmøllen lige så ren som deres egen dagligstue," siger Thomas Almegaard med et glimt i øjet.

Pionér inden for havmølleparker
Nysted Havmøllepark er kendt inden for vindmølleindustrien, og ikke mindst fordi den har haft stor betydning for udviklingen af havmølleparker. Chef for ingeniørafdelingen i DONG Energy Wind Power, Tove Feld, mener, at Nysted har været en trædesten for efterfølgende havmølleparker:

"Med opførelsen af Horns Rev I og Nysted Havvindmøllepark blev Danmark i starten af 00'erne teknologihub inden for vind og især inden for havvind. Der var tale om pionérarbejde, som har dannet basis for udvikling af efterfølgende havvindmølleparker nationalt og internationalt."

Nysted Havmøllepark har inspireret på flere punkter, forklarer hun:

"Nysted har sammen med Horns Rev I dannet skole for udviklingen af havvindmøller på en række punkter fra VVM udredning (vurdering af virkninger på miljøet), udarbejdelse af forundersøgelser inden for geoteknik, vind, bølger med mere. Derudover har parkerne også dannet baggrund for vigtig viden i forhold til design, parklayout, fabrikation, test, installation, substation-koncept, nettilslutning og drift og vedligehold for fremtidige havmølleparker. Det er med andre ord en park, der i høj grad har bidraget til teknologiudviklingen inden for vindindustrien."

Den nu 10 år gamle havmøllepark har dermed haft stor betydning for den succes, som Danmark har fået inden for havmølleområdet.

Oplæring i Nysted
Medarbejderne i Nysted Havmøllepark spiller en væsentlig rolle i at dele deres viden og erfaringer med kolleger i andre lande, for eksempel i Storbritannien og Tyskland.

"I Nysted har vi haft alle teknikere fra London herovre for at blive oplært i arbejdet med logistik og systemer med havvindmøller. Borkum Riffgrund-kollegerne skal også hertil for at blive oplært," fortæller Thomas Almegaard.

Tove Feld supplerer:
"Den viden, vi har fra Nysted er stadig meget værdifuld og er stadig med til at præge udviklingen af havvind. Især inden for drift og vedligehold af havvindmøller, men parken har også med 10 års dokumentation været med til at skabe internationale designstandarder som for eksempel design af gravitationsfundamenter."

Tillykke med de 10 år!

* Rådighed er et udtryk for, hvor mange timer møllerne er klar til køre opgjort i procent af tid.

 

 

For mere information, kontakt:​Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 99 55 65 43
http://authoring.dongenergy.com