DONG Energy indgår joint venture i Holland

23.05.2017 14:50

Joint venture-aftale danner rammen for yderligere analyse af et muligt REnescience-anlæg i Holland.

 

 

Det hollandske selskab Cure Afvalbeheer og DONG Energy har netop underskrevet en joint venture-aftale. Med aftalen har parterne dannet et fælles selskab, Cure DONG Energy REnescience BV, og de vil nu sammen analysere mulighederne for at bygge og drive et REnescience-anlæg i Holland.

 

Joint venture-aftalen er et skridt nærmere en realisering af et REnescience-anlæg, som vil kunne omdanne hollandsk husholdningsaffald til grøn gas og sikre høj genanvendelse. Men før parterne når frem til en eventuel investeringsbeslutning, skal en endelig business casen nu udarbejdes og præsenteres for de tre hollandske kommuner Eindhoven, Geldrop-Mierlo og Valkenswaard, som ejer Cure.

 

Cure Afvalbeheer står for indsamling og håndtering af affald i de tre hollandske kommuner Eindhoven, Geldrop-Mierlo og Valkenswaard.

 

Første REnescience-anlæg på vej i UK

DONG Energy er i gang med at opføre det første kommercielle Renescience-anlæg i Northwich i Storbritannien, der skal omdanne husholdningsaffald til grøn energi og genbrugsmateriale. Byggeriet forløber planmæssigt og anlægget forventes sat i drift i 2. kvartal 2017.

 

Anlægget i Northwich kan årligt håndtere 120.000 tons affald, hvilket svarer til affaldet fra ca. 110.000 britiske hjem.