DONG Energy åbner driftsbygningen i Norddeich

27.04.2015 16:00

 I dag åbner DONG Energy officielt sit driftscenter i Norddeich havn. 

 

 

Norden-Norddeich. I dag åbner DONG Energy officielt sit driftscenter i Norddeich havn under overværelse af den tyske statssekretær under forbundsministeriet for transport og digital infrastruktur Enak Ferlemann , Norden's borgmester Barbara Schlag og særligt indbudte gæster fra erhvervslivet, den offentlige forvaltning og de politiske kredse.


I sin velkomsttale siger Trine Borum Bojsen, Managing Director for DONG Energy i Tyskland: "I dag er en særlig dag for mig og mine kolleger. For denne bygning symboliserer vores offshore vindmølleparkers lange levetid. Herfra kommer vores serviceteknikere til at drive Borkum Riffgrund 1 og Gode Wind 1 og 2 i de næste 25 år."

 

Firmaet JOHANN BUNTE Bauunternehmung med hovedkontor i Papenburg vandt udbuddet på entreprisen i februar 2014. Derefter gik anlægsfasen i gang på DONG Energy's havneområde på 30.000 m2, hvor DONG Energy har haft et tilsynskontor siden september 2013. Herfra koordinerer DONG Energy opførelsen af sine egne tyske havmølleparker, Borkum Riffgrund 1 og Gode Wind 1 og 2. DONG Energy har i alt investeret EUR 15 millioner i udbygningen af lokationen i Norddeich.

 

Selve bygningen afspejler DONG Energy's engagement i forhold til vedvarende energikilder og bæredygtighed. Varmeforsyningen kommer fra geotermisk energi. Bruttoområdet er på ca. 3.500 m2 og består af kontor og omklædningsrum, en kantine, et værksted og lagerrum.

 

Havmølleparken Borkum  Riffgrund 1 består af 78 vindmøller, som har en samlet kapacitet på 312 MW. Den ligger 54 km fra kysten, og når den står klar, vil den producere nok grøn strøm til årligt at forsyne ca. 320.000 tyske husstande. Installation af møllerne er nu tilendebragt. Idriftsættelsen er planlagt til sommeren 2015.


Gode Wind 1 og 2 består af i alt 97 vindmøller i 6 MW-klassen, der udgør en samlet kapacitet på 584 MW. Det betyder, at Gode Wind bliver Tysklands største havmøllepark, når den står færdig. Opførelsen af parken begyndte offshore i midten af april, hvor de første fundamenter blev installeret. Havmølleparken forventes at stå færdig i 2016. Gode Wind vil derefter producere strøm nok til at forsyne 600.000 tyske husstande.