DONG Energy omstiller kulkraftværk til grøn energi

27.03.2015 12:55

Den sidste kraftvarmeblok på Avedøreværket skal ombygges, så den fra 2016 kan fyre med træpiller i stedet for kul. Det kan give grøn varme til yderligere 65.000 husstande i Storkøbenhavn.

 

 

Fra efteråret 2016 vil det største kraftvarmeværk i Danmark kunne producere varme baseret 100 procent på træpiller og halm i stedet for kul og gas. 
 

"Med beslutningen om at ombygge blok 1 på Avedøreværket, bliver vi nu i stand til helt at droppe kul og gas, når vi producerer varme til over 215.000 hjem i Storkøbenhavn. Det er et markant skridt i den grønne omstilling, som vi tager på en omkostningseffektiv måde," siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.
 

VEKS og DONG Energy har netop indgået en ny aftale, der betyder, at Avedøreværkets blok 1 fra 2016 og frem til 2033 kan levere grøn varme til VEKS' kunder. Aftalen danner grundlag for investeringen i at ombygge og levetidsforlænge kraftværksblokken og er et væsentligt bidrag til Hovedstadens ambition om at være CO2-neutral i 2025.
 

"For VEKS har blok 1 på Avedøreværket altid været noget særligt. Da blokken blev sat i drift tilbage i 1990 fik Vestegnen - og dermed VEKS - sit eget kraftvarmeværk. Og snart kan hele værket levere CO2-neutral energi. Det er helt i tråd med VEKS’ bestyrelsesbeslutning i 2010 om at levere CO2-neutral fjernvarme. Hvis man har den fælles vilje kan processen fra beslutning til realisering være kort. Først blev blok 2 på Avedøreværket omstillet til 100 procent biomasse, og med den nye aftale vil blok 1 allerede fra slutningen af næste år levere grøn fjernvarme. Omlægningen af Avedøreværket til 100 procent biomasse er et projekt, vi alle kan være stolte af, " siger Steen Christiansen, formand for VEKS. 
 

Ombygningen, der er finansieret af DONG Energy og VEKS, går i gang i april i år og forventes afsluttet i efteråret 2016. Med ombygningen bliver den kulfyrede blok 1 i stand til også at kunne fyre med træpiller, og forventes fremover primært at bruge træpiller som brændsel til varmeproduktionen. 
 

"Ved at bruge mere vind og biomasse, har vi i DONG Energy reduceret vores kulforbrug med 65 procent siden 2006. Og vi har et mål om, at mindst halvdelen af den el og varme, der kommer fra vores kraftværker i 2020, vil være baseret på bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas. Det giver danskerne omkostningseffektiv grøn energi med høj forsyningssikkerhed," siger Thomas Dalsgaard.
 

Når blok 1 er ombygget, forventer Avedøreværket at producere fjernvarme baseret på biomasse til omkring 215.000 københavnske hjem samt strøm svarende til over 600.000 husstandes årlige forbrug.