DONG Energy investerer i bioanlæg i UK

22.02.2016 08:35
Verdens første bioanlæg, der skal håndtere usorteret husholdningsaffald ved hjælp af enzymer, skal stå klar i begyndelsen af 2017. DONG Energy skal finansiere, bygge og drive værket.

 

Se hvordan REnescienceteknologien virker.

 

DONG Energy har truffet beslutning om at bygge verdens første anlæg, som uden forudgående behandling kan håndtere usorteret husholdningsaffald ved hjælp af enzymer. Den banebrydende teknologi, REnescience, er udviklet af DONG Energy og er blevet testet på et demonstrationsanlæg i København siden 2009. Det nye anlæg, som er det første kommercielle anlæg i fuld skala, skal bygges i Northwich nær Manchester, og det skal sikre, at en større del af det engelske affald bliver genbrugt samt omdannet til biogas.

 

”Beslutningen om at bygge det første anlæg er et meget vigtigt skridt i vores udrulning af bioteknologien REnescience. Det er en helt ny måde at behandle husholdningsaffald på, hvor man på en bekvem og meget effektiv måde sørger for at få flest mulige ressourcer ud af vores affald,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy. 

 

REnescience-teknologien er er en helt ny måde at behandle husholdningsaffald på. klik på billedet for at se det i stort

 

Anlægget får en kapacitet på 120.000 tons affald om året, svarende til affaldet fra knap 110.000 britiske hjem. Affaldet blive leveret af den engelske affaldsleverandør FCC Environment, der i forvejen står for indsamling af husholdningsaffald i regionen.

 

“Det er en spændende ny teknologi til bortskaffelse af kommunalt restaffald, og den har potentiale til at revolutionere vores tankegang som industri i forhold til, hvad vi kan opnå. Denne teknologi omdanner ikke bare affald til energi, uden at det er nødvendigt at brænde affaldet – den er også den første, der gør det muligt at udvinde de værdifulde genanvendelige materialer, som det hidtil har været vanskeligt, hvis endda ikke umuligt, at udvinde ved brug af traditionelle kommunale affaldsbehandlingsprocesser,” siger Richard Belfield, Group Development Director, FCC Environment.

 

 Det nye anlæg i Northwich

 

Færdig i begyndelsen af 2017

Projekteringen og planlægningen af anlægget i Northwich er gennemført, og størstedelen af leverings- og installationskontrakterne er indgået. DONG Energy forventer, at byggeriet går i gang i slutningen af februar 2016, og at anlægget er i drift i begyndelsen af 2017.

 

”Vi ser frem til at få vores første anlæg i drift. Med de stigende krav til genanvendelse af affald og det globale behov for at udnytte vores ressourcer endnu bedre er der brug for teknologier som REnescience, der kan håndtere vores affald mere intelligent,” siger Thomas Dalsgaard.

 

REnescience-anlægget i Northwich vil kunne modtage usorteret husholdningsaffald, som gennem enzymbehandling omdannes til bl.a. en betydelig mængde biogas samt genbrugsplastik og metal. Biogassen omdannes via en gasmotor til grøn strøm.