DONG Energy og Neste Oil går sammen om at udvikle vedvarende brændstof

28.02.2014 10:00

DONG Energy og Neste Oil har indgået et samarbejde om udvikling af en omkostningseffektiv teknologi til fremstilling af vedvarende diesel- og flybrændstof baseret på restprodukter fra landbruget.  
 

Inbicon-demonstrationsanlægget i Kalundborg. Foto: DONG Energy

 

 

Neste Oil, verdens største producent af vedvarende højkvalitets-brændsler, er gået sammen med DONG Energy, en af Nordeuropas førende energiselskaber, om at udvikle en integreret proces til fremstilling af vedvarende diesel- og flybrændstof baseret på restprodukter fra landbruget.


"Vi udvikler løbende vores Inbicon-teknologi med henblik på at udvide brugen af restprodukter fra landbruget. Vi kan nu fremstille cellulosesukker af høj kvalitet, der har flere anvendelsesmuligheder, og vi ser Neste Oil som en oplagt samarbejdspartner til udvikling af en teknologi, hvor cellulosesukkeret kan anvendes til fremstilling af vedvarende brændsler," siger Henrik Maimann, Vice President i DONG Energy.

 
"Neste Oil er i øjeblikket den eneste biobrændselproducent i verden, der kan fremstille vedvarende brændsler af høj kvalitet i industriel skala fra mere end ti forskellige råmaterialer. Øget brug af affalds- og restprodukt-baserede råmaterialer er et af vores vigtigste mål, og mikrobiel olie fremstillet af restprodukter fra træindustrien og landbruget, som f.eks. halm, er et af de råmaterialer, der potentielt kan anvendes i fremtiden," fortæller Lars Peter Lindfors, Neste Oils Senior Vice President, Technology.

 
"Vores samarbejde med DONG Energy er en fortsættelse af Neste Oils løbende forskning i mikrobiel olie, og en fælles teknologiudvikling vil støtte arbejdet med at udvikle teknologier til fremstilling af mikrobiel olie i industriel skala."


DONG Energy's Inbicon-teknologi vil blive anvendt i den første del af processen til at forbehandle biomasse og fremstille cellulosesukker, som kan konverteres til mikrobiel olie ved hjælp af Neste Oils teknologi. Mikrobiel olie kan anvendes som råmateriale til vedvarende brændsler af høj kvalitet såsom vedvarende diesel- og flybrændstof.


Fælles teknologiudvikling

Neste Oil og DONG Energy har allerede afsluttet laboratorie- og pilotfasen, og teknologierne skal nu optimeres og afprøves i større skala. DONG Energy vil anvende Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg til at optimere resultatet af forbehandlingen af biomassen, så der opnås perfekt overensstemmelse med Neste Oils mikrobielle olieproces. Neste Oil har drevet et pilotanlæg til mikrobiel olie i Porvoo, Finland, siden 2012.


"Med dette samarbejde får vi en partner til den videre udvikling af vores teknologi, og samtidig bliver Neste Oil i stand til at udvikle deres egen teknologi ved hjælp af vores produkt," siger Henrik Maimann.


"DONG Energy's teknologi er lovende, og vi mener, at fælles teknologiudvikling er den bedste måde at finde en omkostningseffektiv metode til at fremstille vedvarende brændsler på grundlag af restprodukter fra landbruget," fortæller Lars Peter Lindfors.


Begge parter vil modtage støtte fra ERA-Net Plus BESTF-programmet i forbindelse med samarbejdet.