Du finder Årets leder hos DONG Energy

09.05.2017 16:00

​DONG Energy-leder modtager som den første Djøf’s nystiftede Lederpris.

 

 

Mere end 100 ledere har været i spil til en nystiftet dansk lederpris. Efter et opløb med i alt tre finalister faldt valget på Louise Hahn, privatkundedirektør i DONG Energy.


Som baggrund for valget siger Henrik Funder, formand for Djøf Privat og juryen, at Louise brænder for sine kunder og kombinerer en dyb forretningsmæssig forståelse med en stærk indfølingsevne.

 

Han fortsætter: ”Det har gjort hende til en stærk forandringsagent for DONG Energy. Hun er en givende og inspirerende leder, der både prioriterer at skabe resultater og arbejdsglæde. Hun viser sine medarbejdere stor tillid, men holder samtidig fast i en tæt dialog, hvor udfordringerne drøftes og løsningerne planlægges i et åbent forum. Louise lægger vægt på åbenhed og transparens i dialogen med sine medarbejdere, hvor alle forventes at bidrage og være aktive.”

 

Hvad gør den gode leder?

På spørgsmålet om, hvad der skal til for at være en god leder, siger Louise Hahn: ”Jeg har tre afgørende ledelsesværdier, når jeg træffer beslutninger: vi gør det rigtige for forretningen, derefter samarbejder vi for at opnå det bedste for organisationen, og til sidst hjælper vi det enkelte individ med at håndtere forandringerne."

 

Hun fortsætter: ”Det er ok at gå til kant i konkurrencen om kunderne, men det er ikke ok at træde over. Det er eksempelvis vigtigt for mig i vores markedsføring. Endelig vil jeg have ’mudder på hænderne’. Jeg vil være dybt nede i processerne, tale jævnligt med kunder og hele tiden komme rundt i alle lag i min organisation.”