Danske løn- og arbejdsvilkår skal overholdes

27.05.2014 20:00

DONG Energy savner dokumentation for 3F's påstand om underbetaling. 

 

Den faglige organisation 3F har udtalt kritik af arbejdsvilkårene på DONG Energy’s ombygning af råolieterminalen i Fredericia. Ombygningen sker som led i udvidelsen af Hejrefeltet i Nordsøen. I en kommentar til 3F’s udtalelser om, at DONG Energy’s entreprenører ikke har sikret rumænske arbejdere den retmæssige aflønning, siger Vice President Jens Jakobsson:

 

”DONG Energy kræver i udbud og kontrakter, at alt arbejde foregår på danske løn og arbejdsvilkår, og vi har pålagt vores leverandører, at forholdene skal være i orden. Dette er et uomgængeligt krav, og vi har ikke set nogen form for dokumentation for 3F’s oplysninger.”

 

Jens Jakobsson siger supplerende:
”Vi har gennem en periode haft en konstruktiv dialog med 3F, og vi er glade for, at flere underleverandører har indgået tiltrædelsesoverenskomst med 3F. Alle nye virksomheder på projekterne får desuden udleveret kontaktoplysninger til den relevante danske fagforening med henblik på at sikre, at løn- og arbejdsforhold er i orden”.