200.000 østjyder får grøn varme

28.08.2014 10:20

Ombygningen af Skærbækværket, der skal sikre grøn el og varme til borgerne i Trekantområdet, sættes i dag i gang.

200.000 østjyder får grøn varme 

 
I dag tager klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen sammen med borgmestrene for Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart det første spadestik i ombygningen af Skærbækværket. Værket skal ombygges til i fremtiden primært at bruge træflis i stedet for naturgas som brændsel.
 

"Ombygningen af Skærbækværket betyder, at det fra 2017 kan levere grøn fjernvarme til næsten 200.000 borgere i Trekantområdet og grøn el til resten af Danmark. Så det er en vigtig begivenhed for rigtig mange mennesker, når ministeren i dag tager det første spadestik i ombygningen," siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.
 

Kraftværkerne bliver grønnere

Kraftværkerne er en vigtig del af Danmarks grønne omstilling. De danske kraftværker leverer fjernvarme til 3,4 mio. danskere og sikrer danskerne en stabil elforsyning, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Derfor bliver de bygget om fra fossile brændsler som kul og gas til biomasse for at levere et væsentligt bidrag til en fossilfri el- og varmeforsyning i Danmark. 
 

”Jeg er glad for at se, at vores ambitiøse energiaftale fra 2012 har været med til at sætte skub i den grønne omstilling af kraftværkerne. Vi ser nu i stort omfang, at kraftværkerne skifter kul ud med bæredygtig biomasse. Det bidrager væsentligt til, at vi kan nå regeringens klimamål på 40 pct. reduktion i 2020. Skærbækværket et rigtig godt eksempel på, hvordan kraftværkerne kan gøre noget godt for klimaet,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
 

Sammenlignet med kul har DONG Energy's brug af biomasse på danske kraftværker sidste år sparet klimaet for samme mængde CO2, som mere end 255.000 europæere udleder på et år. I 2013 kom 18% af energien fra DONG Energy's kraftværker fra biomasse. Målet er 50% i 2020.
 

Omfattende ombygning

Ombygningen går i gang i dag, og fra varmesæsonen 2017 løber der grøn varme ud i de østjyske radiatorer.
 

"Vi har valgt, at det er en ombygning af Skærbækværket, der bedst sikrer stabil fjernvarme, som Trekantområdets borgere fortsat kan tage for givet. Vi ønsker at skubbe udviklingen fremad mod et grønnere Danmark til en konkurrencedygtig fjernvarmepris,” siger Leif Skov, bestyrelsesformand for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, TVIS.
 

Prisen for ombygningen er ca. 1,8 mia. kr., og forventes at kunne skabe ca. 600-700 job fordelt over anlægsperioden. Arbejdspladserne vil primært blive skabt i brancher inden for metalarbejde samt bygge og anlæg, og indbefatter blandt andet byggeri af et stort flislager, nye kraner og transportsystemer samt ombygning af havnen.