DONG Energy vinder kontrakt til at opføre verdens største havmøllepark

11.09.2017 08:35

DONG Energy har fået tildelt en kontrakt på at bygge sin havmøllepark Hornsea Project Two til den laveste pris på havvind i Storbritannien nogensinde.

 

 

 

Med GBP 57,50/MWh er prisen på CfD-kontrakten 50% lavere end ved den forrige CfD-runde for blot to år siden, hvilket viser de hastige omkostningsreduktioner på tværs af branchen.
 
Med en enorm kapacitet på 1.386 MW, hvilket er nok til at forsyne over 1,3 mio. britiske husstande med strøm, bliver Hornsea Project Two verdens største havmøllepark. Dermed overgår den endda den 1.200 MW store Hornsea Project One, som DONG Energy er i gang med at bygge. Hornsea Project Two bliver opført 89 km fra Yorkshires kyst i det nordlige England og forventes at være driftsklar fra 2022.

 

Hornsea Project Two vil bidrage betydeligt til DONG Energy's ambition om at nå op på en samlet havvindskapacitet på 11-12 GW senest i 2025.

 

Samuel Leupold, koncerndirektør og CEO for Wind Power i DONG Energy, siger:

 

"Vi er glade for at få tildelt en CfD-kontrakt for Hornsea Project Two, som er et vigtigt skridt i retning af at indfri vores vision om at gøre havvind til den mest konkurrencedygtige form for elproduktion."

 

"Vi har altid været fortaler for størrelse som en vigtig drivkraft for at nedbringe omkostninger. Den ideelle størrelse på en havmøllepark er 800-1.500 MW, og derfor er det naturligt, at Hornsea Project Two kommer til at ramme et rekordlavt omkostningsniveau.

Samtidig viser den lave budpris potentialet for nedbringe omkostninger, når udviklerne også får ansvaret for at etablere nettilslutningen til havs, sådan som det er tilfældet i Storbritannien."

 

"Finansiel disciplin er afgørende for os, og Hornsea Project Two kommer til at skabe værdi for vores investorer."

 

Matthew Wright, Managing Director for DONG Energy UK, siger:

"Det er et gennembrud for havvind i Storbritannien og et stort skridt fremad for branchen. Hornsea Project Two kommer ikke alene til at levere billig og ren energi til Storbritannien, projektet kommer også til at levere gode arbejdspladser og give den britiske forsyningskæde endnu et løft."


"Flere på hinanden følgende britiske regeringer fortjener stor ros for at have skabt grundlag for fortsatte investeringer i havvind, så det kunne blive den blomstrende industri inden for vedvarende energi, som det er i dag. Omkostningerne falder hurtigt, der bliver skabt langsigtede og højtkvalificerede arbejdspladser i hele det nordlige England, og den britiske forsyningskæde bliver konstant styrket og udviklet. Det er nu, man for alvor ser fordelene ved det store engagement i havvind, og der er stadig meget godt at se frem til. Havvind kan komme til at spille en vigtig rolle, når den britiske regerings industrielle strategi skal føres ud i livet."

 

DONG Energy er allerede i gang med at opføre Hornsea Project One og har indledt høringsprocessen om Hornsea Project Three, hvilket understreger det store potentiale for havvind i denne del af Nordsøen. 

 

Omkostningsfaktorerne bag buddet på Hornsea Project Two

  • Skala: DONG Energy's pipeline af projekter under opførelse i Storbritannien (Race Bank og Walney Extension i 2018, Hornsea Project One i 2020 og Hornsea Project Two i 2022) skaber stordriftsfordele. Med sine 1.386 MW har Hornsea Project Two størrelsen til at sikre lave omkostninger pr. MW i konstruktionsfasen, samt sikre lave omkostninger pr. MWh under drift og vedligeholdelse i parkens levetid.
  • Lavere risiko: DONG Energy har allerede flere års erfaring fra udviklingen af Hornsea Project One i Nordsøen. Erfaringer herfra reducerer risiciene forbundet med opførelse og drift af Hornsea Project Two.
  • Synergier: Drift og vedligehold af begge Hornsea-projekter vil blive varetaget fra DONG Energy's nye driftscentral i Grimsby, som også betjener flere andre af DONG Energy's havmølleparker på den engelske østkyst.
  • Modnet industri og teknologi: Innovation af havmøller, nyt installationsudstyr og nye installationsmetoder, løbende forbedringer af fundamenternes design, bedre kabler med større kapacitet samt en voksende og konkurrencedygtig forsyningskæde.

 

DONG Energy har med tildelingen af CfD-kontrakten taget investeringsbeslutning på Hornsea Project Two. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke på DONG Energy's tidligere guidance for regnskabsåret 2017 eller på det forventede investeringsniveau for 2017.