Grøn investering i Aarhus til 1,3 mia.

06.06.2014 06:00
​En kvart million århusianere kan se frem til, at fjernvarmen bliver grøn. AffaldVarme Aarhus og DONG Energy investerer 1,3 mia. kr. i at ombygge Studstrupværket til at kunne fyre med træpiller.


Skatteminister Morten Østergaard og Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard besøger i dag det århusianske kraftvarmeværk Studstrupværket, der leverer ca. 80 procent af fjernvarmen til Aarhus og omegn. Årsagen til besøget er, at ombygningens anden fase til godt 700 mio. kr. netop har fået grønt lys.

 

"Ombygningen af Studstrupværket er et stort skridt mod at få kullene væk fra vores kraftværker og dermed nedbringe Danmarks CO2-udledning. Det er en omkostningseffektiv måde at levere grøn el og varme til  Aarhusområdet, så det er glædeligt, at ombygningen nu for alvor kan gå i gang," siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

 

Et vigtigt bidrag til Aarhus

Omstilling af Studstrupværket fra kul til biomasse bidrager væsentligt til Aarhus’ mål om at blive CO2-neutral i 2030. Samtidigt forventes investeringen at skabe 400-500 job i løbet af anlægsperioden og fremtidssikrer kraftværket og de nuværende job.

 

"Med skiftet fra kul til træpiller sender AffaldVarme Aarhus og DONG Energy et stærkt signal om, at det kan betale sig at investere i miljøvenlig teknologi, og leverer samtidigt et solidt bidrag til et grønnere Aarhus. Der er kun grund til at glæde sig både på miljøets og byens vegne,” lyder det fra Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard.

 

Vejen banet for den grønne omstilling

Ombygningen af Studstrupværket bliver nu en realitet, efter at en stor knast omkring afgiftsafregningen er ryddet af vejen. Det er sket med et lovforslag, der netop er vedtaget i Folketinget.

 

"Det er regeringens ambition, at vækst og grøn udvikling skal gå hånd-i-hånd. Studstrupværket er med sin ombygning med til at skabe arbejdspladser og med til at fremme den grønne udvikling. Det er utrolig glædeligt, når virksomheder får gavn af og benytter sig af regeringens lovgivning - i dette tilfælde nye regler, der gør kraftvarmeværkernes afregningssystem mere gennemsigtigt," siger skatteminister Morten Østergaard.

 

Ombygningen af Studstrupværket er delt op i to faser - en levetidsforlængelse af blok 3, som allerede er i gang, og en efterfølgende konvertering til at kunne fyre med biomasse, som igangsættes nu. Den samlede ombygning forventes afsluttet til efteråret 2016.