Ny kapital nødvendig for udvikling

DONG Energy fik flere ejere ind i 2014 og fik genskabt et stærkt finansielt grundlag. Børsnoteringen skal understøtte DONG Energy's udvikling som et globalt førende selskab inden for vedvarende energi.

 

Ethvert selskab har behov for kapital til at finansiere driften og udviklingen af virksomheden. Det gælder også DONG Energy, som hvert år investerer 15-20 milliarder kroner i nye havmølleparker, olie- og gasfelter og i grønnere el- og varmeproduktion på kraftværkerne.

 

I 2012 var vi imidlertid økonomisk udfordret. Vores indtjening faldt drastisk på grund af ændringer på gasmarkedet. Helt konkret faldt indtjeningen fra 2011 til 2012 med 37 procent.

 

I samme periode steg gælden med 29 procent - fra 34,1 til 43,8 milliarder kroner. Gælden voksede primært på grund af investeringer inden for vindenergi og inden for efterforskning og produktion af olie og gas i Nordsøen.

 

På bundlinjen kom vi ud med et minus på fire milliarder kroner.

 

Derfor måtte der handles for at fastholde og udbygge DONG Energy's position inden for grøn energiomstilling.

 

Ud over at skære i omkostningerne, sælge aktiver og at omstrukturere den tabsgivende gasforretning stod det klart, at DONG Energy's egenkapital skulle have tilført mindst 6-8 milliarder kroner.

 

Derfor besluttede ejerne at udvide aktiekapitalen og lukke flere ejere ind. I 2014 faldt aftalen på plads. Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs samt danske ATP og PFA Pension købte sammenlagt aktier for 11 milliarder kroner. Folketingets Finansudvalg godkendte kapitaludvidelsen i januar 2014.

 

Med børsintroduktionen 9 juni 2016 er vejen banet for, at DONG Energy også i fremtiden har mulighed for at tiltrække nødvendig kapital for at investere grøn, uafhængig og økonomisk bæredygtig energi.Link til planen fra 2013 om at genetablere og udvide kapitalgrundlaget i DONG Energy

 

Link til aftalen fra 2013 om at tilføre DONG Energy 11 milliarder kroner i kapital 

 

Link til Aftalen om at børsnotere DONG Energy