Videreudvikling af DONG Energy som et førende grønt energiselskab

Børsnoteringen skal sikre den fortsatte udvikling af DONG Energy som et førende grønt energiselskab.


DONG Energy er langt fremme i en transformation fra fortidens danske kul-intensive forsyningsvirksomhed til fremtidens globale leder inden for grønne, uafhængige og økonomisk bæredygtige energisystemer.

 

Børsnoteringen er endnu en milepæl i denne udvikling. Den giver eksisterende investorer mulighed for at handle deres aktier på børsen, og betyder at nye investorer kan investere i DONG Energy. Derudover gør en børsnotering DONG Energy i stand til at tiltrække mere kapital, hvis det i fremtiden skulle blive nødvendigt.

 

Strategisk følger Dong Energy den kurs, der blev lagt i 2013, da selskabets 2020-strategi blev annonceret. Vi er i dag verdensførende inden for havvind og biomasse. Vi har opstillet en tredjedel af de vindmøller, der er opført på havet, og i februar 2016 besluttede vi at opføre Hornsea One ud for den engelske østkyst, som vil blive verdens største havmøllepark, når den er opført.

 

Med andre ord vil DONG Energy fortsætte med at udvikle den globale førerposition inden for havvind.

 

Inden for biomasse er vi ved at udskifte kul med biomasse som brændsel på vores kraftværker. Samtdig er vi pionerer, når det handler om at udvikle ny teknologi, der kan omdanne affald til biogas, som kan indgå i naturgas-nettet.

 

Vi producerer også olie og gas i den danske, norske og engelske Nordsø. Pengestrømme herfra skal bruges til fortsatte investeringer i vores grønne omstilling.

 

Endelig har vi en stærk forankring på det danske energimarked som Danmarks største forsyningsselskab. Vi forsyner omkring en million danskere med el og gas.