Tidslinje

 

 

2004

​Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti aftaler, at DONG Energy skal børsnoteres.

2007

​Den politiske aftale om at børsnotere DONG Energy genbekræftes af partierne. Det fastslås, at staten skal fastholde et majoritetsejerskab for at kontrollere naturgasinfrastrukturen.

2008

​Børsnoteringen bliver sat i bero pga. uro på de finansielle markeder (Finanskrisens tidlige år). Det sker i januar, kort tid før den planlagte børsintroduktion.

2012

​DONG Energy's indtjening falder med 37 procent fra 2011 til 2012. I samme periode stiger gælden med 29 procent. Årets resultat ender med et minus på 4 milliarder kroner, og DONG Energys kreditværdighed nedgraderes af ratingbureauet Standard & Poor's.

2013

Februar
På baggrund af 2012-regnskabet iværksættes en handlingsplan. Et element er at skaffe ny egenkapital til DONG Energy på minimum 6-8 milliarder kroner. Et politisk flertal beslutter, at indskuddet skal komme fra private investorer.

Oktober
Staten og DONG Energy bliver enige med Goldman Sachs, ATP og PFA Pension om et kapitalindskud på 11 milliarder kroner.

November
Aftalen mellem staten, Goldman Sachs, ATP og PFA Pension underskrives. Aftalen betyder, at Staten ejer 58,8 procent af DONG Energy, Goldman Sachs ejer 17,9 procent, og ATP og PFA indtræder som ejere med hhv. 4,9 procent og 2 procent. Aftalen forudsætter godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

2014

Januar

​Folketingets Finansudvalg godkender i januar kapitaludvidelsen støttet af Socialdemokraterne, Radikale, SF, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.


 

SF forlader regeringen på grund af uroen om salget af aktier til Goldman Sachs (som partiet har lagt stemmer til). Dansk Folkeparti trækker partiets opbakning til salget.

2015

September

​Partierne bag den oprindelige aftale fra 2004 minus Dansk Folkeparti beslutter i september, at DONG Energy skal børsnoteres hurtigst muligt under hensyntagen til markedsforholdene. Børsintroduktionen skal gennemføres inden for 18 måneder, det vil sige senest i første kvartal 2017.

Oktober
Komiteen for børsnoteringen etableres. Komiteen består af følgende medlemmer:
Peder Lundquist og Rasmus Lønborg, Finansministeriet
Martin Hintze og Michael Specht Bruun, Goldman Sachs
Claus Wiinblad, ATP
Jesper Hjulmand, SEAS-NVE
Thomas Thune Andersen og Lene Skole, DONG Energy
Derudover deltager DONG Energy's ledelse i komiteens møder.

2016

Januar

DONG Energy afslutter strategisk review af Oil & Gas. Som en del af IPO-roadmap offentliggjort i september 2015 blev det besluttet at gennemføre et strategisk review af Oil & Gas – selskabets olie- og gasdivisionen. Konklusion blev, at Oil & Gas fortsat skulle være en del af DONG Energy, og at divisionens rolle er at levere pengestrømme til at bidrage til finansieringen af DONG Energy’s investeringer i vedvarende energi.

Maj

DONG Energy sælger sit danske gasdistributionsnet til Energinet.dk. Som en del af IPO-roadmap offentliggjort i september 2015 blev det besluttet, at dele af DONG Energy’s aktiver inden for infrastruktur og distribution skulle sælges til Energinet.dk. I maj indgik parterne en aftale, ifølge hvilken Energinet.dk overtager gasdistributionsnettet, og at handlen gennemføres September 2016.

DONG Energy offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering.

DONG Energy offentliggør prospekt og indikativt kursinterval for børsnoteringen.

Juni

DONG Energy bliver børsnoteret på Nasdaq Copenhagen-fondsbørsen.