Fakta om DONG Energy's hovedaktionærer

​Staten

Finansministeriet repræsenterer staten som hovedaktionær i DONG Energy.
 

New Energy Investment s.á r.l. (“NEI”)
NEI er et selskab med begrænset ansvar, der er registreret i henhold til lovgivningen i Luxembourg. NEI er indirekte ejet af enheder, der kontrolleres af Merchant Banking Division i The Goldman Sachs Group, Inc. (“MBD”).
 
MBD udgør kernen i Goldman Sachs’ langsigtede primære investeringsaktiviteter, og Goldman Sachs har drevet denne forretning som en integreret del af virksomheden i mere end 25 år. Koncernen investerer i aktier og obligationer som en del af dens koncern-, ejendoms- og infrastrukturstrategier og har siden 1986 rejst mere end USD 145 mia. i gearet finansieringskapital til investeringer på tværs af landegrænser, brancher og forskellige typer af transaktioner. Med ni kontorer i syv forskellige lande i verden er MBD en af verdens største aktører inden for private capital og tilbyder indgående ekspertise og langvarige relationer med selskaber, investorer, iværksættere og finansielle samarbejdspartnere verden over.
 
Goldman Sachs er et af verdens førende finanshuse inden for investeringsbankvirksomhed, værdipapirer og investeringsforvaltning og leverer en lang række finansielle ydelser til en betydelig og diversificeret kundeportefølje, herunder selskaber, finansielle institutioner, offentlige myndigheder og velstillede private investorer. Goldman Sachs, der blev stiftet i 1869, har hovedkontor i New York og kontorer i alle større finanscentre verden over.

 

ATP

I alt 4,9 millioner danskere er med i ATP, og som investor er ATP blandt Europas største. Ud over pension administrerer ATP udbetaling af offentlige ydelser. ATP har hovedsæde i Hillerød, udbetalingscentre i flere danske byer samt kontorer i London og New York. ATP har ca. 1.900 medarbejdere.

 

PFA Pension

PFA Pension blev dannet i 1917 af en række arbejdsorganisationer som et uafhængigt selskab, der skulle sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. I dag har PFA ca. 800.000 kunder fra en lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer.

 

SEAS-NVE

SEAS-NVE er et dansk energiselskab, som opstod i 2005 ved en fusion mellem Sydsjællands Elektricitets Aktieselskab (SEAS) og Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk (NVE). SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede elselskab.

 

Ud over de nævnte er der også en række mindre aktionærer i DONG Energy.

 

Oversigt over de nuværende hovedaktionærer i DONG Energy