DONG Energy bevarer forholdet til kunderne

Børsnoteringen får kun begrænset betydning for de mange danskere, som får deres el, varme eller gas fra DONG Energy.
 
En million danskere køber el og gas fra DONG Energy, ligesom hver tredje dansker får sin fjernvarme fra os.

 

Det ændrer børsnoteringen ikke på. Kunderne har fortsat mulighed for frit at vælge leverandør.

 

Vores kunder vil fortsat få deres regning fra DONG Energy, og vi beholder hovedsædet i Danmark. Samtidig fortsætter den danske stat med at være hovedaktionær i DONG Energy med over 50 procents ejerskab.

 

DONG Energy's strategi om at transformere sig fra at være en forsyningsvirksomhed baseret på kul til at være et grønt energiselskab med en global førerposition inden for havvind og biomasse fortsætter uændret efter børsnoteringen.

 

I forbindelse med børsnoteringen bliver olie- og gasledningerne solgt til Energinet.dk. Det er ikke noget, kunderne vil lægge mærke til.