Læs om børsintroduktionen af DONG Energy

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og den største leverandør af el til danskerne. Vi er førende på verdensplan, når det handler om at opføre havmølleparker, og vi producerer en tredjedel af al fjernvarme i Danmark.

 

I september besluttede et flertal i det danske folketing, at DONG Energy inden for 18 måneder skulle introduceres på fondsbørsen. Børsintroduktionen skulle finde sted så hurtigt som muligt, afhængigt af markedssituationen. Børsintroduktionen endte med at ske 9. juni 2016.

I dag er den danske stat fortsat hovedaktionær i DONG Energy med 50,1%.
Andre aktionærer, der ejer mere end 5 % af aktierne og/eller stemmerrettighederne knyttet til aktierne i DONG Energy A/S, er:

  • New Energy Investment S.á.r.l. (New Energy Investment er indirekte ejet af virksomheder, der kontrolleres af Merchant Banking Division i The Goldman Sachs Group, Inc),

  • The Capital Group Companies, Inc.

  • EuroPacific Growth Fund's

  • SEAS-NVE Holding A/S.

Aktionærer, der ejer mindre end 5 %, er anonyme i henhold til dansk lovgivning.