Energi i forandring

Moving Energy Forward

Vi bruger alle energi i hverdagen. Energi er en forudsætning for det moderne samfund, og den globale efterspørgsel stiger. Samtidig vil vi reducere CO2-udledningen fra traditionel energiproduktion. Det er den dobbelte udfordring, vi står overfor. DONG Energy arbejder målrettet på at skaffe mere energi og på at omstille energisystemet til en mere vedvarende og bæredygtig produktion.

  • Vi er markedsledende inden for opførelse og drift af havmølleparker

  • Vi er blandt Europas bedste til at bruge biomasse i el- og varmeproduktionen

  • DONG Energy skaffer mere energi ved at øge produktionen af olie og gas

 
Flere havmølleparker og mere biomasse reducerer CO2-udledningen

Vi har et ambitiøst mål om at reducere udledningen af CO2 pr. produceret kWh med 60 % i 2020 sammenlignet med 2006. Og vi er allerede godt i gang. Vi har opført flere havmølleparker end noget andet selskab i verden, og der er flere på vej. Samtidig er vi blandt de bedste i Europa til at bruge biomasse i el- og varmeproduktionen. Vi vil realisere målet ved fortsat at investere i havmølleparker og ved at øge mængden af biomasse på vores danske kraftværker.

Olie og gas holder samfundet kørende

I mange år frem vil de fossile brændsler være essentielle for at opretholde det moderne samfund. Transport, opvarmning og mange af de produkter, vi bruger i hverdagen, er baseret på olie og gas. Vi arbejder målrettet på at skaffe den nødvendige energi ved bl.a. at øge produktionen af olie og gas fra såvel Nordsøen som fra andre nordeuropæiske felter.
 

Vi viser vejen

DONG Energy kan ikke alene sikre, at verdens energisystemer i årene fremover gennemgår den nødvendige omstilling til mere bæredygtig og vedvarende energi. Det ved vi. Men vi kan vise vejen. Vi ved, hvor vi vil hen - vi har fastlagt ruten og målet for vores egen rejse, som er begyndt. Vi kalder den ’Energi i forandring’.

 

 

Vision og værdier/da/om-os/vores-vision-og-værdier

DONG Energy's vision er at gå forrest i omstillingen til fremtidens energisystem med mere vedvarende og bæredygtig energi.

Læs mere om vores vision og værdier

http://authoring.dongenergy.com