Historie

Historie

Seks små blev til en stor

DONG Energy blev dannet i 2006 som resultatet af en sammenlægning af seks danske energiselskaber: DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning.

 

Liberalisering af energisektoren

DONG Energy's oprindelige seks selskaber har været involveret i henholdsvis gasdistribution siden 1857 og i elproduktionen fra dens begyndelse i starten af det 20. århundrede.

En EU-liberalisering i 1990'erne betød at de europæiske landes energisektorer kunne konkurrere mod hinanden. For at kunne klare sig i den internationale konkurrence valgte DONG Energy's tidligere seks selskaber at gå sammen. Fusionen har bl.a. klædt os bedre på til arbejdet med den teknologiske udvikling på energiområdet.
 

Godt rustet til fremtiden

Med fusionen af DONG Energy samledes et udpluk af alle de kompetencer inden for energi, som de seks selskaber havde opdyrket og udviklet i tæt samspil med det danske samfund. DONG Energy er derfor en virksomhed med en gammel historie, som er godt rustet til det 21. århundredes udfordringer og krav.

Læs mere om DONG Energy's historie i milepælene nedenfor.

 

 

2017

Februar 2017
DONG Energy har besluttet, at det fra 2023 skal være helt slut med at fyre med kul på selskabets kraftværker

Februar 2017
Årsrapport 2016 viser en stærk fremgang i koncernens driftsresultat på 119% for de fortsættende aktiviteter.

2016

December 2016
Nyt partnerskab med Macquarie - 50% af havmølleparken Race Bank sælges til Macquarie Group.

September 2016
Frasalget af DONG Energy's danske gasdistributionsnet er gennemført.

Juli 2016
Ejerandele i fem producerende norske olie- og gasfelter bliver solgt til Faroe Petroleum Norge AS.

Juli 2016
Vinder udbud på at opføre de hollandske havvindmølleparker Borssele 1 og 2

Juni 2016
DONG Energy har gennemført sin børsnotering og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Udbudspris per udbudt aktie blev 235 DKK.

Maj 2016
Bekræfter hensigten om at gå videre med det næste skridt frem mod børsnotering og notering på NASDAQ Copenhagen. Under forudsætning af, at der ikke indtræffer uforudsete omstændigheder, og med forbehold for gældende markedsvilkår kan børsintroduktionen blive lanceret til notering i sommeren 2016.

Maj 2016
Der er indgået aftale med det statsejede selskab Energinet.dk om, at Energinet.dk overtager DONG Energy's ejerandel i DONG Gas Distribution A/S på 100 %. Frasalget er en del af den politiske aftale om DONG Energy's børsnotering.

Marts 2016
Bayerngas Norge og DONG Energy meddeler, at EPC-kontrakten med Hejre-leverandørkonsortiet ophører. En central udfordring for projektet har været, at leverandørkonsortiet ikke har været i stand til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser.

Februar 2016
50 % af det britiske havmølleprojekt Burbo Bank Extension sælges til PKA og LEGO Koncernen.

Februar 2016
Transmissionsaktiverne på Westermost Rough sælges i overensstemmelse med de britiske bestemmelser for offshore-transmissionsejere (OFTO).

Februar 2016
Der træffes endelig beslutning om at opføre den gigantiske havmøllepark Hornsea Project One i Storbritannien med en kapacitet på 1,2 gigawatt (GW).

Januar 2016
En strategisk gennemgang af branchen afsluttes. Som en del af en ny porteføljestrategi skal investeringer, der skal understøtte den fremtidige vækst, fokusere på vedvarende energi.

2015

Oktober 2015
DONG Energy beslutter at opføre den 660 MW store Walney Extension Offshore Wind Farm i det Irske Hav, ca. 19 km fra Storbritanniens vestkyst. Havmølleparken bliver verdens største.

September 2015
Køreplan for børsnotering afsluttes. DONG Energy sigter efter at blive børsnoteret inden for en periode på 18 måneder og indleder forberedelser, der skal sikre, at børsnoteringen sker hurtigst muligt.

September 2015
Underskriver en aftale om at sælge 50 % af det 330 MW store tyske offshore-byggeprojekt, Gode Wind 1, til Global Infrastructure Partners.

August 2015
Køber Hornsea i Storbritannien og rettighederne til 3 GW offshore-vind.

Juni 2015
Træffer beslutning om at opføre Race Bank Offshore Wind Farm i Greater Wash-området ca. 27 km ud for den britiske østkyst. Race Bank vil have en kapacitet på op til ca. 580 MW.

April 2015
Indgår aftale med RES Americas Developments Inc. om at overtage rettighederne til det mere end 1.000 MW store udviklingsprojekt ud for Massachusetts' kyst, som RES netop er blevet tildelt.

Marts 2015
DONG Energy Eldistribution gør klar til at udskifte cirka en million elmålere i Nordsjælland, i Storkøbenhavn og på Frederiksberg. Kamstrup får målerkontrakten.

Februar 2015
Den resterende ejerandel på 66,66 % af det britiske offshore-udviklingsprojekt Hornsea Project One købes fra joint venture-partneren SMart Wind.

2014

December 2014

DONG Energy beslutter at opføre havmølleparken Burbo Bank Extension, der skal ligge 8 km ud for den britiske kyst i Liverpool Bay. Burbo Bank Extension kommer til at bestå af 32 MHI Vestas Offshore Wind V164-8,0 MW vindmøller med en samlet kapacitet på 258 MW.

Oktober 2014

DONG Energy frasælger Stenlille Gaslager til Energinet.dk., som overtager 100% af aktiekapitalen i DONG Storage fra
DONG Energy for DKK 2,25 mia. på gældfri basis.

August 2014
Thomas Thune Andersen bliver valgt som ny bestyrelsesformand for DONG Energy A/S på selskabets ekstraordinære generalforsamling.

Juli 2014
DONG Energy sælger halvdelen af det tyske havmølleprojekt Gode Wind 2 på 252 MW til et konsortium af danske pensionsinvestorer (PKA, Industriens Pension, Lærernes Pension og Lægernes Pensionskasse), der vil gøre mere end 840.000 pensionsopsparere til medejere af havmølleparken.

Maj 2014
I februar 2014 annoncerede DONG Energy et aktieprogram rettet mod medarbejdere og ledere. Processen omkring aktieprogrammet er nu afsluttet. 3.078 af medarbejderne i DONG Energy og 212 af lederne har valgt at tegne aktier og dermed blive medejere af DONG Energy. De investerer samlet set DKK
222 mio. i virksomheden.

Marts 2014
DONG Energy indgår en aftale om salg af en ejerandel på 50 procent i havmølleparkprojektet Westermost Rough i Storbritannien med en kapacitet på 210 megawatt til Marubeni Corporation og UK Green Investment Bank.

Marts 2014
Thomas Thune Andersen bliver DONG Energy's nye bestyrelsesformand.

Februar 2014
DONG Energy A/S: Kapitaludvidelse gennemført, medarbejderaktieprogram lanceres.

Januar 2014
DONG Energy frasælger 50 procent af sin andel i havmølleparken London Array 1 til det canadiske pensionsselskab Caisse de dépôt et placement du Québec.

Januar 2014
Fritz Schur forlader posten som formand for DONG Energy A/S.

Januar 2014
Folketingets Finansudvalg godkender aftalen om kapitalindskud i DONG Energy på ca. 13 milliarder kroner. Indskuddet kommer dels fra nye investorer ATP, PFA, og Goldman Sachs, og dels fra eksisterende mindretalsaktionærer, SEAS-NVE, SYD ENERGI, Insero Horsens og Nyfors Entreprise.

2013

December 2013
DONG Energy har købt den resterende 50% ejerandel i tre hollandske offshore vind udviklingsprojekter af joint venture-partneren SSE. Projekterne, Den Helder 1, Breeveertien II og West-Rijn, har en samlet godkendt kapacitet på op til 1.050 megawatt og er beliggende i Nordsøen ud for den hollandske kyst.

December 2013
DONG Energy køber det britiske offshore vind udviklingsprojekt Race Bank i Storbritannien. Projektet har en samlet godkendt kapacitet på op til 580 megawatt og er beliggende i Greater Wash-området ca. 27 km fra den engelske østkyst.

December 2013
DONG Energy sælger det gasfyrede kraftværk Severn i Storbritannien til et konsortium anført af australske Macquarie Group’s Infrastructure and Real Assets.

November 2013
Den første olie er produceret på det danske Nordsøfelt Syd Arne 3.

November 2013
DONG Energy sælger Gentofte kontordomicil til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og indgår aftale om langvarigt lejemål.

November 2013
DONG Energy beslutter at opføre havmølleparkerne Gode Wind 1 og 2 i den tyske del af Nordsøen. Den samlede investering i opførelsen af parkerne vil være omkring 16,4 mia. kr. (EUR 2,2 mia).

Oktober 2013
Investeringsaftale underskrevet: Goldman Sachs funds, ATP og PFA investerer 11 milliarder kroner i DONG Energy A/S. For den danske stat er en endelig gennemførelse af investeringen betinget af godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Oktober 2013
CFO Carsten Krogsgaard fratræder efter 11 år i DONG Energy. Han afløses af Marianne Wiinholt, som bliver ny CFO.

September 2013
DONG Energy indvier Danmarks største havmøllepark Anholt.

Juli 2013
DONG Energy frasælger sin ejerandel på 25,1% i Stadtwerke Lübeck GMbH til STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft.

Juli 2013
DONG Energy indvier verdens største havmøllepark London Array i Storbritannien.

Juli 2013
DONG Energy sælger det norske kraftværk, Mongstad, til Statoil.

Juli 2013
DONG Energy’s andel i ét af koncernens største aktiver, det norske gasfelt Ormen Lange, er steget fra 10,34% til 14,02%.

Juni og juli 2013
Ombytning af hybridkapital og nye udstedelser.

Juni 2013
DONG Energy frasælger sin andel i det svenske vandkraftselskab Kraftgården AB til tre finske energiselskaber.

Juni 2013
DONG Energy frasælger onshore vindforretning i Danmark til energiselskabet SE og pensionsselskabet PFA.

Maj 2013
DONG Energy forenkler koncernstrukturen ved at sammenlægge forretningsområderne Energy Markets og Sales & Distribution til et samlet forretningsområde under navnet Customers & Markets. Customers & Markets vil stå for DONG Energy's kunde- og markedsvendte aktiviteter.

April 2013
DONG Energy og Siemens AG har indgået aftaler, der sikrer potentiel levering og vedligeholdelse af i alt 154 havmøller på hver 6 megawatt - en samlet kapacitet på 924 megawatt. Med aftalerne får DONG Energy mulighed for at opføre vindmøllerne på sine Gode Wind-projekter i Tyskland fra 2015.

April 2013
DONG Energy har indgået ny aftale med varmeselskaberne VEKS og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) for Avedøreværkets blok 2 frem til 2027. Aftalen indebærer en udbygning af blok 2, så den fremadrettet kan køre 100 % på træpiller, hvilket vil øge andelen af biomassebaseret varme til Hovedstadsområdet.

Januar 2013
DONG Energy frasælger onshore vindforretning i Polen til PGE og Energa. Handlen omhandler tre vindmølleparker med en samlet kapacitet på 111,5 MW og en portefølje af udviklingsprojekter på mere end 700 MW.

Januar 2013
DONG Energy har besluttet at opføre havmølleparken Westermost Rough i Nordsøen ud fra den britiske østkyst. Westermost Rough vil bestå af 35 stk. 6,0 MW møller fra Siemens Wind Power med en samlet kapacitet på 210 MW.

Januar 2013
DONG Energy tildeles fem nye olie- og gaslicenser i Norge. Tre af de nye licenser ligger i Norskehavet og to i den norske del af Nordsøen.

2012

August 2012
DONG Energy køber tre tyske udviklingsprojekter indenfor offshore vind. DONG Energy har erhvervet en 100 % ejerandel i tre udviklingsprojekter inden for offshore vind i Tyskland, Gode Wind 1, 2 og 3, fra PNE Wind AG. De tre projekter har en samlet kapacitet på op til 900 megawatt og er beliggende i den tyske del af Nordsøen ca. 30 km nordvest for øen Norderney.

Juli 2012
DONG Energy indgår rammeaftale om levering og servicering af i alt 300 havmøller på hver seks megawatt med Siemens Energy. Møllerne vil blive installeret på udvalgte DONG Energy havmølleparker i Storbritannien i perioden 2014-2017.

Maj 2012
DONG Energy beslutter sammen med AffaldVarme Aarhus (en del af Aarhus Kommunes Teknik & Miljø) at forlænge levetiden af Studstrupværkets blok 3 i Aarhus, så anlægget kan køre videre frem mod 2030. Investeringen er en del af DONG Energy’s strategi om at konvertere DONG Energy’s centrale kraftværker til biomasse.

April 2012
DONG Energy’s bestyrelse har besluttet at ansætte Henrik Poulsen som ny administrerende direktør for DONG Energy. Henrik Poulsen kommer fra en stilling som administrerende direktør i TDC A/S. Han tiltræder sin nye stilling senest den 1. november 2012.

April 2012
DONG Energy modtager tilladelse til at teste to af næste generations offshore vindmøller på Gunfleet Sands 3 havmøllepark i det sydøstlige England. Det er første gang, at Siemens 6 MW vindmølle vil blive testet offshore, og det er DONG Energy’s første demonstrationsprojekt i Storbritannien.

Marts 2012
A2SEA, som er ejet af DONG Energy (51 %) og Siemens Wind Power (49 %), investerer i nyt installationsfartøj, som er designet til at installere vindmøller på havet. Kontrakt er underskrevet med kinesiske skibsværft, COSCO Shipyard Group Co. Ltd.

Marts 2012
Centrica og DONG Energy danner joint venture for sammen at udvikle havmølleprojekter i Irish Sea Zone, som er en del af Storbritanniens Runde 3, og som har en samlet kapacitet på 4,2 GW.

Marts 2012
Anders Eldrup fratræder sin stilling som administrerende direktør i DONG Energy.

Februar 2012
DONG Energy og Bayerngas har besluttet at udbygge Hejre-feltet i dansk Nordsø. DONG Energy er operatør og ejer 60 % af feltet. Bayerngas ejer 40 %. Den samlede investering i udbygning af Hejre-feltet er på DKK 12,1 mia. Heraf udgør DONG Energy’s andel DKK 7,3 mia.

Februar 2012
DONG Energy indgår aftale om at frasælge 50 % af den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 1 til LEGO Koncernens moderselskab KIRKBI A/S og Oticon Fonden, via sit 100 procent ejede investeringsselskab, William Demant Invest A/S.

2011

December 2011
DONG Energy køber en andel på 33,3 % i de to første havmølleparkprojekter i Hornsea-zonen af SMart Wind.

November 2011
DONG Energy køber rettighederne til at videreudvikle det tyske havmølleprojekt Borkum Riffgrund West 1 af Energiekontor AG for ca. EUR 30 mio.

Oktober 2011
DONG Energy indgår samarbejde med Vestas om at afprøve Vestas’ nye V164-7,0 MW havmølle på DONG Energy’s demonstrationsplads i vandet ud for Frederikshavn.

Oktober 2011
DONG Energy overtager gashandelsselskabet Shell Gas Direct.

September 2011
Marubeni Corporation indgik aftale med DONG Energy om køb af ejerandel på 49,9 % i havmølleparken Gunfleet Sands, som har en kapacitet på 172 MW.

August 2011
DONG Energy etablerer et konsortium for grøn energi, Måbjerg Energy Concept, sammen med lokale aktører. Konsortiet skal i løbet af de næste 15 måneder afklare om en række projekter inden for bioenergi kan realiseres og være rentable.

August 2011
DONG Energy underskrev aftale om en 5-årig kreditfacilitet på EUR 1,3 mia. med to optioner på at forlænge faciliteten med yderligere et år.

Juli 2011
DONG Energy overtager Norecos andel af Siri-feltet i dansk Nordsø for 70 mio. kr. Transaktionen blev gennemført ultimo 2011, og herefter er DONG Energy eneejer af feltet.

Juni 2011
DONG Energy og Bladt Industries indgår aftale om levering af op til 600 fundamenter til DONG Energy's fremtidige havmølleparker.

Juni 2011
DONG Energy sælger Oil Terminals til Inter Pipeline.

Juni 2011
DONG Energy beslutter sammen med ScottishPower Renewables at opføre havmølleparken West of Duddon Sands i Det irske hav.

Marts 2011
PensionDanmark og PKA bliver medejere af Danmarks største havmøllepark Anholt Havmøllepark.

Februar 2011
DONG Energy beslutter at opføre sin første tyske havmøllepark, Borkum Riffgrund (op til 320 MW).

Februar 2011
Det gasfyrede kraftværk Severn i Wales bliver indviet.

2010

November 2010
DONG Energy beslutter sammen med operatøren Hess og licenspartnerne at foretage yderligere udbygning af Nordsø-feltet Syd Arne. DONG Energy's andel af investeringen er ca. 2,5 mia. kr.

Oktober 2010
På grund af forventet lavere elforbrug beslutter DONG Energy at udfase Blok 3 på Enstedværket og Blok 2 på Stigsnæsværket.

Oktober 2010
DONG Energy indgår aftale med det hollandske energiselskab De Nederlandse Energie Maatschappij. Antallet af forsynede kunder i Holland stiger fra cirka 150.000 til cirka 380.000.

September 2010
PensionDanmark bliver medejer (30%) af Nysted Havmøllepark.

Juli 2010
DONG Energy tiltræder udbygningsplan for det norske gasfelt Marulk, som DONG Energy ejer 30 % af.

Juni 2010
DONG Energy tildeles licensen til at opføre Anholt Havmøllepark (400 MW).

Marts 2010
DONG Energy skal sammen med Total udbygge de to gasfelter Laggan og Tormore vest for Shetlandsøerne. DONG Energy ejer 20 %.

Marts 2010
DONG Energy indgår aftale med spanske Iberdrola om, at Iberdrola fra slutningen af 2011 skal levere LNG (Liquefied Natural Gas) svarende til ca. 1 mia. m3 naturgas årligt.

Februar 2010
Den første olie bliver produceret fra Nini Øst-feltet. DONG Energy er operatør.

2009 - 2000

December 2009
DONG Energy trækker sig ud af projekt om opførelse af kraftværk i Greifswald, Tyskland

November 2009
DONG Energy indvier Inbicon ved Kalundborg, et af verdens første demonstrationsanlæg til produktion af andengenerations bioethanol baseret på halm og lignende restprodukter.

November 2009
Fibernet bliver solgt til TDC.

Oktober 2009
DONG Energy og Gazprom indgår aftale om, at Gazprom årligt skal levere 1 mia. m3 naturgas via Nord Stream-rørledningen i Østersøen fra 2012 og 18 år frem. Naturgassen skal leveres ved den dansk-tyske grænse.

Oktober 2009
På grund af faldende efterspørgsel på el beslutter DONG Energy at tage Blok 5 på Asnæsværket og Blok 4 på Studstrupværket ud af drift.

September 2009
DONG Energy køber 83,57 % af aktierne i det tyske engroshandelsselskab KOM-STROM AG i Leipzig.

August 2009
DONG Energy beslutter at opføre og drive vindmølleparken Nygårdsfjell 2 i Narvik, Norge.

September 2009
Indvielse af havmølleparken Horns Rev 2, som ligger 30 km fra kysten ud for Blåvands Huk ved den danske vestkyst. Med en kapacitet på 209 MW er det verdens største havmøllepark.

Juni 2009
DONG Energy køber A2SEA, et specialrederi inden for installation af vindmøller og fundamenter på havet. Selskabet ejer fire installationsfartøjer.

Maj 2009
DONG Energy og partnerne E.ON og Masdar beslutter at opføre verden største havmøllepark, London Array (630 MW), i Themsens udmunding.

April 2009
DONG Energy beslutter at opføre havmølleparkerne Walney 1 og 2 i Det irske hav

Marts 2009
DONG Energy og Siemens Energy Sector underskriver aftale om levering af op til 500 offshore vindmøller med en totalkapacitet på op til 1.800 MW. Vindmøllerne skal sættes op på DONG Energy’s kommende offshore vindmølleparker i Nordeuropa.

Februar 2009
DONG Energy bliver tildelt sine to første licenser, heraf en som operatør, i Barentshavet ud for Norges nordlige kyst. Henover sommeren bliver der indsamlet tredimensionelle seismiske data.

Januar 2009
DONG Energy’s beslutter at sælge sin ejerandel i Frederiksberg Forsyning A/S og Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab.

December 2008
DONG Energy beslutter at bygge stort 2. generations bioethanol-anlæg i Kalundborg.

August 2008
CARE Danmark og DONG Energy indgår samarbejdsaftale om at udvikle energiprojekter, der reducerer CO2-udledningen og samtidig hjælper mennesker i Ghana og Vietnam.

Juli 2008
DONG Energy deltager som operatør i efterforskningen på Vestgrønland. I 2008 bliver der gennemført seismiske undersøgelser.

Juni 2008
DONG Energy beslutter at opføre og drive den polske landvindmøllepark Karnice 1. Parkens samlede kapacitet bliver 30 MW.

Juni 2008
Første spadestik i Rotterdam til Gate Terminal, der kan håndtere flydende naturgas (LNG). DONG Energy er partner i internationalt konsortium, der ejer terminalen. DONG Energy råder over over 3 mia. m3 (36,5 tWh) af terminalens kapacitet fra 2011 og 20 år frem, svarende til 25% af dens samlede importkapacitet.

Juni 2008
DONG Energy sælger sine sine græske vindaktiviteter.

Februar 2008
DONG Energy beslutter af opføre og drive Storrun vindmøllepark i Krokum, Sverige. Parken får en kapacitet på 30 MW.

Januar 2008
Børsnoteringen af DONG Energy bliver indstillet.

December 2007
DONG Energy aftaler salg af 132 kV eltransmissionsnettet i Nordsjælland til Energinet.dk som led i omstruktureringen af den danske elsektor. Salgsprisen udgør 2 mia. kr.

December 2007
DONG Energy indgår aftale om hollandsk LNG-terminal.

December 2007
Det er besluttet at opføre to nye havmølleparker - Walney Island og Gunfleet Sands II. Nettokapaciteten bliver henholdsvis 151 MW og 65 MW og parkerne planlægges i drift i 2010. Samlet forventet investering på 5,2 mia. kr.

Oktober 2007
DONG Energy indvier havmølleparken Burbo Bank i Storbritannien.

Oktober 2007
Ormen Lange, som DONG Energy ejer 10% af, indvies.

August 2007
DONG Energy frasælger sine spanske vindmølleaktiviteter (tidligere et datterselskab af Energi E2) til E.ON. Salgsprisen er 722 mio. euro.

Maj 2007
DONG Energy opfører endnu en dansk havmøllepark - Horns Rev II. Havmølleparken får en nettokapacitet på 209 MW og planlægges i drift i 2009. Den samlede investering forventes at blive 3,5 mia. kr.

Marts 2007
DONG Energy øgede i marts ejerandelen i Hejre-feltet fra 20 % til 50 % ved at købe ConocoPhillips Petroleums efterforsknings- og produktionsaktiviteter i Danmark.

Februar 2007
DONG Energy og Wingas i Tyskland aftaler i februar et samarbejde om udveksling af gas i de næste 13 år.

August 2006
DONG Energy offentliggør, at Lille Torup gaslager sælges til Energinet.dk pr. 1. maj 2007. Salgsprisen er 2 mia. danske kroner.

Juli 2006
DONG Energy fusionen er en realitet. 27% af aktierne i DONG skifter fra den danske stat til 9 elselskaber. I kraft af deres ejerskab af selskaber involveret i fusionspuslespillet bliver de 9 medejere af det nye DONG Energy.

Juni 2006
DONG Energy og russiske Gazprom indgår en 20-årig aftale om at DONG Energy fra 2011 vil aftage 1 mia. kubikmeter gas om året.

Marts 2006
EU’s konkurrencemyndigheder godkender fusionsplanerne, som vil resultere i skabelsen af DONG Energy. Godkendelsen er betinget af at DONG frasælger det ene af sine to gaslagre. 132 kV transmissionsnettet i Nordsjælland skal også frasælges.

Maj 2005
Vattenfall, som ejer 35% af aktierne i Elsam, og DONG offentliggør hvordan de planlægger at dele aktiviteterne i Elsam og Energi E2. Tre centrale kraftværker (Amagerværket, Fynsværket og Nordjyllandsværket, to decentrale gasfyrede varmeværker på Sjælland, en række danske og internationale vindaktiviteter samt en 30% andel i et tysk vind-udviklingsprojekt bliver overført til Vattenfall, mens DONG overtager Vattenfalls 35% af aktierne i Elsam samt en 40%’s ejerandel i kraftværket Avedøre 2.

Februar 2005
DONG køber Københavns Energi’s (KE) el-aktiviteter. Aftalen inkluderer også KE’s aktieandel i Energi E2 på 34%. Den samlede pris er 10,5 mia. danske kroner.

DONG køber også Frederiksberg Forsyning og deres 2,26% af aktierne i Energi E2 for 1 mia. danske kroner, samt yderligere 3,63% af aktierne i Energi E2 af fire kommuner for i alt 617 mio. danske kroner.

December 2004
10. december offentliggør DONG og Elsam, at de er blevet enige om at fusionere.

August 2004
DONG køber yderligere aktier i Elsam gennem EnergiGruppen Jylland, hvilket bringer DONG’s samlede aktieandel op på omkring 24%.

Juni 2004
DONG øger sin aktieandel i Elsam til 17,7% – en forøgelse på 8,9%.

Marts 2004
EnergiGruppen Jylland køber omkring 6% af aktierne i Elsam, hvilket giver selskabet en aktieandel i Elsam på 9%.

Oktober 2003
Elsam køber 78,8% af aktierne i NESA til en pris, der giver NESA en samlet værdi på 10,5 mia. danske kroner. Dermed overtager Elsam kontrollen med NESA.

Januar 2003
DONG køber 64% af aktierne i EnergiGruppen Jylland, som ejer 3,1% af Elsam.

2002
DONG køber Statoils efterforsknings- og produktionsaktiviteter i Danmark og bliver operatør på Siri-feltet. Selskabet køber 16% af aktierne i el-selskabet NESA og bliver leadinvestor i venturefonden ’New Energy Solutions’, der fokuserer på vedvarende energi og nye energiformer.

1999 - 1990

1999
Siri- og Syd Arne-felterne sættes i produktion. DONG køber det kommunalt ejede distributionsselskab Naturgas Syd. Selskabet deltager i to licenser i den hollandske og den tyske del af Nordsøen tæt ved den danske grænse. DONG deltager i et konsortium, som forbereder efterforskningsaktiviteter ved Færøerne og i det britiske grænseområde til Færøerne.

1998
DONG, Statoil, Phillips og Nunaoil tildeles efterforskningslicens ved Vestgrønland.

Lulita-feltet i Nordsøen går i produktion. Dermed bliver DONG for første gang nogensinde producent af olie og naturgas i Danmark med en andel på 13,6% af feltet.

1997
DONG køber 10% af aktierne i svenske Vattenfall Naturgas AB.

1994
DONG indvier sit andet underjordiske naturgaslager. Det ligger i Stenlille ved Sorø.

1989 - 1980

1987
DONG indvier sit første underjordiske naturgaslager i Lille Torup.

1984
1. maj indledes transporten gennem den færdige rørledning fra Nordsøen til Fredericia.

Loven om DONGs indplacering i efterforskningslicenser træder i kraft, og i den første danske udbudsrunde er DONG med i otte grupper af olieselskaber, der tilsammen får 16 tilladelser til efterforskning.

1. oktober begynder Dansk Undergrunds Consortium leverancerne. Dronning Margrethe åbner for hanen ved indvielsen på Nybro Gasbehandlingsanlæg.

1981
DONG stifter Dansk Olierør A/S, som påbegynder anlægget af en olierørledning fra Nordsøen til Fredericia.

1979 - 1972

1979
Folketinget vedtager at indføre naturgas i Danmark. Planlægningen af naturgasnettet går i gang. DONG får eneret til import, handel, transmission og lagring af naturgas i Danmark. Selskabet indgår sin første naturgaskontrakt med Dansk Undergrunds Consortium. De første af fem kommunalt ejede regionale distributionsselskaber oprettes for at stå for salget af naturgas til små og mellemstore forbrugere.

1973
2. december skifter DNG navn til Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG).

1972
27. marts stiftes Dansk Naturgas A/S (DNG).

 

 

Bæredygtighedhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighedLæs om vores arbejde med bæredygtighedhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Korte facts om DONG Energy/da/om-os

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark.

Læs mere om DONG Energy her

http://authoring.dongenergy.com