Kort om DONG Energy

DONG Energy er et fokuseret energiselskab med en stærk profil inden for vedvarende energi. Vi har primært aktiviteter i Nordvesteuropa. Vi ønsker at skabe værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi driver virksomhed i. Vores strategi fokuserer på at identificere og udvikle aktivitetsområder, hvor vi har kernekompetencer og værdiskabende tilbud, der differentierer os fra vores konkurrenter. Vi er i gang med at skabe et energiselskab i verdensklasse med en vedvarende energiportefølje baseret på førende kompetencer inden for havvind, bioenergi og energiløsninger. 
 

Sammenlægning af energiselskaber

DONG Energy blev dannet i 2006 som resultatet af en sammenlægning af seks danske energiselskaber: DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning.

 

Vores portefølje  

Vi opdeler vores aktiviteter i fire forretningsområder: Wind Power, Bioenergy & Thermal Power og Distribution & Customer Solutions. Forretningsområderne Bioenergy & Thermal Power og Distribution & Customer Solutions udgør tilsammen vores danske forsyningsforretning.

Wind turbines

Fra kul-intensiv forsyningsvirksomhed til global leder inden for havvind

Forrest i omstillingen til fremtidens energisystem

Den måde, vi producerer energi på, er under hastig forandring. Siden DONG Energy blev grundlagt i 2006, er vi gået fra at være en af de mest kul-intensive forsyningsvirksomheder i Europa til at være global leder inden for vedvarende energi. I dag er vi verdens førende inden for havvind og bidrager til at nedbringe CO2-udledningen og udnytte Europas egne energiressourcer. Vi går også forrest, når det handler om at omstille kul- og gasfyrede kraftværker til bæredygtig biomasse, så varme- og strømforsyningen bliver stadigt mere miljøvenlig og fleksibel.