Hvordan bliver man leverandør til DONG Energy Wind Power?

I DONG Energy Wind Power ved vi, at leverandører er en vigtig del af vores succes som markedsleder i offshore wind. Det er derfor, vi værdsætter tæt samarbejde med vores leverandører og byder nye leverandører velkommen til at blive en del af vores forsyningskæde.

 
DONG Energy Wind Power benytter et globalt kvalifikationssystem i samarbejde med Achilles, som driver systemet. Det er vores intention at sikre, at processen vedr. samarbejde med DONG Energy Windpower er transparent og sikrer lige muligheder for alle leverandører.

 
Vi benytter os aktuelt af 3 kvalifikationssystemer:

  • UNCE*: Til alle vores globale product/service kategorier, samt lokale kategorier i Skandinavien og Tyskland
  • UVDB: Lokale kategorier i Storbritannien og Irland
  • DONG Energy Tendering System (DETS):
    • Marine Warranty Surveyor Services for Offshore Wind Farms
    • Geophysical Investigation Services for Offshore Wind farms
    • Geotechnical Investigation Services for Offshore Wind Farms 

Vores opdeling af kategorier kan findes i linket nedenfor.

Ønsker du at kvalificere dig som leverandør til DONG Energy Windpower?
 

Start kvalifikationsprocessen ved at klikke på de relevante links nedenfor:

Vores mål er at nedbringe omkostninger, tid  og kræfter for både DONG Energy Wind Power og vores leverandører

 

 

ConnexioGerman
English
http://authoring.dongenergy.com

 

 

UVDBAchilles UVDB Scheme UKhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Achilles Utilities NCEEnglishhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Relateret information

Definition af kategorierne (PDF format, kun på engelsk)

Etisk regelsæt for leverandører (PDF)

http://authoring.dongenergy.com

Kontakt til Dong Energy Wind Power Procurement: windpowersupplier@dongenergy.de

 

*UNCE (utilities Nordic and Central Europe) er det nye navn for de to tidligere levernadørsystemer Sellicha og Connexio der nu er blevet slået sammen til et system.