Generelle fakturakrav

Hertil kommer, at alle fakturaer udstedt til DONG Energy skal overholde følgende vedrørende fakturaindhold og -layout:

  • Alle fakturaer til DONG Energy skal være udstedt på Engelsk – alternativt på Dansk

  • Sælgers selskabsnavn, adresse og CVR-nr. skal fremgå af fakturaen

  • Fakturaen skal indeholde fakturanummer og fakturadato.

  • Fakturaen skal være påført leveringsdato

  • Mængden og arten af de leverede varer og/eller omfanget og arten af de leverede ydelser skal fremgå af fakturaen

  • Betalingsbeløb og valuta skal fremgå af fakturaen

  • Faktureres der i anden valuta end DKK eller EUR skal valutakurs eller momsbeløb i DKK fremgå af faktura.

  • Bankkonto eller IBAN-nr. og SWIFT-kode skal fremgå af fakturaen

  • Momsgrundlag, momssats og momsbeløb skal fremgå af fakturaen

  • For leverandører fra andre EU-lande, der fakturere uden moms (reverse charge), skal DONG Energy's fællesmomsregistreringsnummer (DK36213728) være påført fakturaen.

 
Lever fakturaen ikke op til disse krav, vil DONG Energy forbeholde sig retten til at afvise dem og returnere fakturaen til leverandøren.

Lever fakturaen ikke op til disse krav, vil DONG Energy forbeholde sig retten til at afvise den og returnere fakturaen til leverandøren