Krav til leverandørfakturaer

For at sikre korrekt bogføring og rettidig betaling af modtagne fakturaer, skal nedenstående punkter overholdes. Såfremt fakturaen ikke opfylder disse krav, forbeholder DONG Energy sig retten til at afvise den:

  • Fakturaen bør fremsendes som E-faktura. Se i menuen herunder for at finde korrekt EAN-nummer

  • Er indkøbsordrenummer undtagelsesvis ikke oplyst, skal e-mail adresse på bestiller påføres fakturaen

  • Faktureringsadressen skal være i overensstemmelse med indkøbsordren

  • For leverandører fra andre EU-lande, der fakturerer uden moms (reverse charge), skal fakturaen være påført fællesmomsregistreringsnummeret (DK36213728)

  • Hertil kommer, at alle fakturaer udstedt til DONG Energy skal overholde de generelle fakturakrav.