EU tendering, Annex XVII B

Indgåelse af kontrakter omhandlende tjenesteydelser, omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivets bilag XVII B, er fritaget for at følge den almindelige EU-udbudsproces jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 32.

 

 

Læs mere

​EU-oplysningen.dk

http://authoring.dongenergy.com