EU udbud

Udbudsprocessen – udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud​.

 

 

1. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende1. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende

Udbudsbekendtgørelsen vil specificere, hvilke krav leverandørerne som minimum skal leve op til for at blive prækvalificeret til at deltage i et givent udbud jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 69. Udbudsprocessen vil ofte omfatte en prækvalifkationsfase.

1.000000000000000
2. Modtagelse af anmodning om deltagelse2. Modtagelse af anmodning om deltagelse

​Interesserede leverandører tilkendegiver over for DONG Energy, at de ønsker at deltage i udbuddet, hvilket sker ved at de fremsender en ansøgning om prækvalifikation i henhold til udbudsbekendtgørelsen.

2.000000000000000
3. Prækvalifikation3. Prækvalifikation

​Prækvalifikationsansøgningerne evalueres af DONG Energy i henhold til de krav, der fremgår af udbudsbekendtgørelsen. Leverandører, der lever op hertil bliver prækvalificeret. Dog er det muligt at DONG Energy vælger at sætte et loft på antallet af prækvalificerede leverandører.

3.000000000000000
4. Tilbudsevaluering og forhandling4. Tilbudsevaluering og forhandling

Deltagerne indbydes til forhandling. DONG Energy anvender det økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterium, baseret på konkrete evalueringskriterier som ofte inkluderer pris og kvalitet og en vægtning heraf jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 82.

4.000000000000000
5. Offentliggørelse af meddelelse om ordretildeling i EU-tidende5. Offentliggørelse af meddelelse om ordretildeling i EU-tidende

DONG Energy offentliggør en bekendtgørelse om indgået kontrakter i EU-tidende jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 70.

5.000000000000000

 

 

Læs mere

​EU-oplysningen.dk

http://authoring.dongenergy.com