EU tendering, Annex XVII A

​The tender process – Negotiated procedure with publication:​

 

 

1. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende1. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende

​Udbudsbekendtgørelsen vil specificere, hvilke krav leverandørerne som minimum skal leve op til for at blive prækvalificeret til at deltage i et givent udbud jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art.42.

1.000000000000000
2. Modtagelse af anmodning om deltagelse2. Modtagelse af anmodning om deltagelse

​Interesserede leverandører tilkendegiver over for DONG Energy, at de ønsker at deltage i udbuddet, hvilket sker ved at de fremsender en ansøgning om prækvalifikation i henhold til udbudsbekendtgørelsen.

2.000000000000000
3. Prækvalifikation3. Prækvalifikation

​Prækvalifikationsansøgningerne evalueres af DONG Energy i henhold til de krav, der fremgår af udbudsbekendtgørelsen. Leverandører, der lever op hertil bliver prækvalificeret. Dog er det muligt at DONG Energy vælger at sætte et loft på antallet af prækvalificerede leverandører.

3.000000000000000
4. Udbudsmaterialet sendes til de prækvalificerede ansøgere4. Udbudsmaterialet sendes til de prækvalificerede ansøgere

​DONG Energy opfordrer samtidigt og skriftligt de udvalgte ansøgere til at afgive tilbud, hvilket sker ved at udbudsmaterialet sendes ud til de prækvalificerede leverandører jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art.47.

Udbudsmaterialet indeholder udbudsbetingelserne, kravspecifikationen samt kontraktgrundlaget.

4.000000000000000
5. Tilbudsevaluering og forhandling5. Tilbudsevaluering og forhandling

Deltagerne indbydes til forhandling. DONG Energy anvender primært det økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterium, baseret på konkrete evalueringskriterier og en vægtning heraf jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art.55.

5.000000000000000
6. Offentliggørelse af meddelelse om ordretildeling i EU-tidende6. Offentliggørelse af meddelelse om ordretildeling i EU-tidende

​DONG Energy offentliggør en bekendtgørelse om indgået kontrakter i EU-tidende jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 43.

6.000000000000000

 

 

Læs mere

​EU-oplysningen.dk

http://authoring.dongenergy.com